Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนภาษาและพัฒนาการเรียนรู้เกียรติปรีชา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-406400
เปิดปกติ
2
ภาษาอังกฤษสากล
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-326055
เปิดปกติ
3
อัจฉริยะเทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-214160-1
เปิดปกติ
4
ดนตรีมิวสิคคลาส
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-204114
เปิดปกติ
5
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-357646-8
เลิกกิจการ
6
สอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่(ลานนา)
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-266295
เปิดปกติ
7
ศิลปะการดนตรีซิมโฟนี่
ศิลปะและกีฬา
หางดง เชียงใหม่ 053-357646-8
เปิดปกติ
8
นวดไทยเอสพีเอ
วิชาชีพ
หางดง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
9
นวด ซี แอล เอส
วิชาชีพ
สันป่าตอง เชียงใหม่
เปิดปกติ
10
สอนภาษาจีนเจี้ยวเหรียญเชียงใหม่
กวดวิชา
เชียงดาว เชียงใหม่
เปิดปกติ
11
ยุวพัฒน์
กวดวิชา
สันกำแพง เชียงใหม่
เปิดปกติ
12
คริสนี
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
13
กวดวิชาอุดมปัญญา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
14
กวดวิชาณฐาภพ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
15
คณิตวิเคราะห์เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เลิกกิจการ
16
มุมภาษา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
17
บ้านครูวิญญูวดี
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
18
วิฑูรย์เทควันโด
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
19
ศิลปะการนวดแผนไทยเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
20
สอนภาษาญี่ปุ่นแนวธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
21
เชียงใหม่ การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
22
ราชาคณิตนครพิงค์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
23
พัฒนาวิชาการเชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
24
ไทยโอเอซิสสปา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
25
เพื่อนภาษา
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
26
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
27
บริบาลศาสตร์แม่โจ้
วิชาชีพ
สันทราย เชียงใหม่
เปิดปกติ
28
วิชาชีพเชียงใหม่
วิชาชีพ
สารภี เชียงใหม่
เปิดปกติ
29
บ้านหอมสมุนไพร
วิชาชีพ
สารภี เชียงใหม่ 053 817356
เปิดปกติ
30
ดนตรีสันติ
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
31
จินตคณิตรินคำ เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
32
สอนภาษาจงเกิดผลดี
วิชาชีพ
สันทราย เชียงใหม่
เปิดปกติ
33
อาชีวศึกษายอดชายเชียงใหม่
วิชาชีพ
ฝาง เชียงใหม่
เปิดปกติ
34
พิมพ์ดีดภาษาไทย - ภาษาอังกฤษถนนเชียงใหม่ - ฝาง
วิชาชีพ
แม่ริม เชียงใหม่
เปิดปกติ
35
คอมพิวเตอร์มนจิรา
วิชาชีพ
สันทราย เชียงใหม่
เปิดปกติ
36
สิรภพคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
37
สามล้านคอมพิวเตอร์และธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
38
เสริมความงามสาวสวย
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
39
เชียงใหม่ธุรกิจ
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
40
กวดวิชาเลอร์นนิ่งไฮ-สปีด
กวดวิชา
สันป่าตอง เชียงใหม่
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ] 231 [ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024