Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ต้นกล้า
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53358276
เปิดปกติ
2
เสริมสวยโตเกียวเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,211,635,053,232,400
เปิดปกติ
3
ธุรกิจภาษาต่างประเทศเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-222028
เปิดปกติ
4
นวดไทยเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-854330-1-053907193
เปิดปกติ
5
เชียงใหม่ภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053818857-8,053818265
เปิดปกติ
6
สอนตัดเสื้อสตรีชั้นสูงพร
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53273104
เปิดปกติ
7
รามบริรักษ์เชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053223914-5
เปิดปกติ
8
คอมพิวเตอร์ดีพร้อม
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เลิกกิจการ
9
พิมพ์ดีดแม่แจ่ม
วิชาชีพ
แม่แจ่ม เชียงใหม่ 53828227
เปิดปกติ
10
ชัยมหาวันการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 53960376
เปิดปกติ
11
แม่ริมพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่ริม เชียงใหม่ 53297053
เปิดปกติ
12
สายทิศคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แม่ริม เชียงใหม่ 538,605,516,053,262,000
เลิกกิจการ
13
พันกานต์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แม่ริม เชียงใหม่ 53298500
เลิกกิจการ
14
เสริมสวยแพร
วิชาชีพ
ฝาง เชียงใหม่ 53,382,729,053,451,100
เลิกกิจการ
15
ลานนาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ฝาง เชียงใหม่ 53883552
เปิดปกติ
16
ศิริลักษณ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ฝาง เชียงใหม่ 53452382
เปิดปกติ
17
ฝางคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ฝาง เชียงใหม่ 081-1804050
เลิกกิจการ
18
ลานนานวดแผนไทย
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53232547
เปิดปกติ
19
ปริยศึกษาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สันป่าตอง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
20
นริศพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สันป่าตอง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
21
เชียงใหม่พัฒนาฝีมือแรงงาน
วิชาชีพ
สันกำแพง เชียงใหม่ 053-960211-2
เปิดปกติ
22
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์สันกำแพง
วิชาชีพ
สันกำแพง เชียงใหม่ 053-332845
เปิดปกติ
23
นิธิคอมพิวเตอร์-พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สันกำแพง เชียงใหม่ 053-392037
เปิดปกติ
24
นพกรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สันกำแพง เชียงใหม่
เปิดปกติ
25
คอมพิวเตอร์ล้านนาประยุกต์
วิชาชีพ
สันทราย เชียงใหม่ 53878179
เลิกกิจการ
26
หางดงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หางดง เชียงใหม่ 53427006
เปิดปกติ
27
ท่าช้างคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หางดง เชียงใหม่ 53441951
เปิดปกติ
28
หางดงอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
หางดง เชียงใหม่ 53441352
เลิกกิจการ
29
ศรีปัญญาการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
หางดง เชียงใหม่ 053-442602
เปิดปกติ
30
ทัศนีย์พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แม่ออน เชียงใหม่ 053-859169
เปิดปกติ
31
ทิพย์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53214249
เปิดปกติ
32
กวดวิชาศิริวิทย์เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53221255
เปิดปกติ
33
กวดวิชาธนวิชช์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53225868
เปิดปกติ
34
กวดวิชานครรัตนา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 219008
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาจิตติคุณ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53216783
เปิดปกติ
36
กวดวิชาสายธาร
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เลิกกิจการ
37
กวดวิชาเชียงใหม่บัณฑิต
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,216,772,053,212,900
เปิดปกติ
38
กวดวิชาคุณาภรณ์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,217,519,053,417,200
เปิดปกติ
39
จิตติกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,271,666,053,208,000
เปิดปกติ
40
ล้านนากวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53247419
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ] 234 [ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024