Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาแก้วนวรัฐ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53852523
เปิดปกติ
2
ทวีปัญญา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53278510
เปิดปกติ
3
รัชดาวิชาการ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053814715-6
เปิดปกติ
4
กวดวิชาบ้านศิลป์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,419,030,053,418,900
เปิดปกติ
5
รัชดาวิทยาเชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53213775
เปิดปกติ
6
กวดวิชาเสริมปัญญา เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53894529
เปิดปกติ
7
ช้างเผือกวิชาการ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53413083
เปิดปกติ
8
ดนตรีเชียงใหม่แลนด์
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053282591, 019989184
เปิดปกติ
9
เชียงใหม่วิทยาการ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53212291
เปิดปกติ
10
ไชยโรจน์วิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 275803
เปิดปกติ
11
ดรุณีกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,302,227,053,246,500
เปิดปกติ
12
กวดวิชาวิจิตรพร
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53273376
เปิดปกติ
13
กวดวิชาเพ็ชรรัตน์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,273,286,053,275,300
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาอำภาภรณ์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53270854
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาบ้านบัณฑิต เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53260767
เปิดปกติ
16
เชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,260,373,053,306,300
เปิดปกติ
17
เมตตาศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 210698
เปิดปกติ
18
กวดวิชาบ้านวิชาการ เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53417257
เปิดปกติ
19
ชำนาญกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053281661 ต่อ 2014,053416070
เปิดปกติ
20
กวดวิชาวัฒนา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53800044
เปิดปกติ
21
ดนตรียามาฮ่าเชียงใหม่
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 532770237
เปิดปกติ
22
ศิลปครูเทพ
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,277,788,053,272,500
เปิดปกติ
23
ดนตรีสยามกลการ นครพิงค์
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-203720
เปิดปกติ
24
ศิลปป้องกันตัวนครพิงค์
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,410,623,053,410,000
เปิดปกติ
25
ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-272587
เปิดปกติ
26
ดนตรียามาฮ่าเชียงใหม่พระปกเกล้า
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,277,037,053,275,400
เปิดปกติ
27
กวดวิชาศาริน
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53226075
เปิดปกติ
28
ดนตรียามาฮ่าเชียงใหม่เจริญเมือง
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53,245,387,053,241,900
เปิดปกติ
29
กวดวิชาบัณฑิตวิทยา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53814392
เปิดปกติ
30
กวดวิชาวรวิทย์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053202403-4,053276832
เปิดปกติ
31
เอกปัญญา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053220449,053404944-6ต่อ302-303
เปิดปกติ
32
บ้านเลิศปัญญา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53416066
เปิดปกติ
33
คณิตศาสตร์เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53204282
เปิดปกติ
34
กวดวิชาวรรณสรณ์เชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053416505-7
เปิดปกติ
35
กวดวิชาอินทนนท์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053416500-2,053416500
เปิดปกติ
36
กวดวิชาชาติดำรง
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53895128
เปิดปกติ
37
กวดวิชามงคลกานต์
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53212139
เปิดปกติ
38
รัชดาวิทยาเจริญเมือง
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53249114
เปิดปกติ
39
กวดวิชาสวนดอก
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53808415
เปิดปกติ
40
เชียงใหม่รวมวิทย์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53404778
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ] 235 [ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024