Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เสริมความรู้สุวรรณศรี
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053812192-3
เปิดปกติ
2
วารีเสริมปัญญา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53262763
เปิดปกติ
3
แดนตะวันกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
4
กวดวิชาอภิชาติวิชาการ
กวดวิชา
เชียงดาว เชียงใหม่ 053-455672
เลิกกิจการ
5
กวดวิชาแม่ริม
กวดวิชา
แม่ริม เชียงใหม่ 053297242-3
เลิกกิจการ
6
ศูนย์เสริมสร้างปัญญา
กวดวิชา
สันกำแพง เชียงใหม่ 53331457
เปิดปกติ
7
กวดวิชาสันกำแพง
กวดวิชา
สันกำแพง เชียงใหม่ 53331696
เปิดปกติ
8
นานาชาติอเมริกันแปซิฟิก(ประถม)
นานาชาติ
อ1-อ3
หางดง เชียงใหม่ 53441077
เปิดปกติ
9
คอร์เนอร์สโตนสอนภาษา
วิชาชีพ
หางดง เชียงใหม่ 053-839326
เลิกกิจการ
10
การนวดไทยหางดง
วิชาชีพ
หางดง เชียงใหม่ 053-441273
เปิดปกติ
11
นันทศาสตร์บริบาล
วิชาชีพ
สันป่าตอง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
12
เดอะเบรนเชียงใหม่
กวดวิชา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053814473-77
เปิดปกติ
13
สากลมุมศิลาสอนภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-226525
เปิดปกติ
14
ธัญญารักษ์
วิชาชีพ
สันป่าตอง เชียงใหม่ 053-829050
เปิดปกติ
15
นวดแผนไทยกนกวรรณเชียงใหม่
วิชาชีพ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 53835295
เปิดปกติ
16
สิรวิชญ์
กวดวิชา
สันทราย เชียงใหม่
เลิกกิจการ
17
สหวิชาติวเตอร์
กวดวิชา
แม่ริม เชียงใหม่
เปิดปกติ
18
นวดหัตถกานต์
วิชาชีพ
ฝาง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
19
กวดวิชาบ้านเด็กอารมณ์ดี
กวดวิชา
หางดง เชียงใหม่
เปิดปกติ
20
เชียงใหม่ - ไทย สปา
ศิลปะและกีฬา
แม่ริม เชียงใหม่
เปิดปกติ
21
ปานวิมาน สปา อะคาเดมี
ศิลปะและกีฬา
แม่ริม เชียงใหม่
เปิดปกติ
22
นวศาสตร์ บริรักษ์
วิชาชีพ
สันทราย เชียงใหม่
เลิกกิจการ
23
จีเนียส
กวดวิชา
ฝาง เชียงใหม่
เปิดปกติ
24
ดนตรีและภาษาสยามผาสุก ซีอีอี กรุ๊ป
ศิลปะและกีฬา
หางดง เชียงใหม่
เปิดปกติ
25
อนุบาลนานาชาติฮานาคริสเตียน
นานาชาติ
อนุบาล 1 - 3
หางดง เชียงใหม่ 53125246
เปิดปกติ
26
สอนภาษาทรัพย์ปัญญา
เสริมทักษะชีวิต
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
เปิดปกติ
27
สอนภาษาอังกฤษเคนเนท บาซิล
กวดวิชา
ป1-ม6
ฝาง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
28
อัพเบรนฝาง
กวดวิชา
ประถม-มัธยมปลาย
ฝาง เชียงใหม่
เปิดปกติ
29
เอินฮุ่ย
กวดวิชา
ก่อนประถม-มัธยมต้น
เชียงดาว เชียงใหม่
เปิดปกติ
30
มัสยิดเฮดายะตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ
ปอเนาะ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-274951 ต่อ 24-25
เปิดปกติ
31
มัสยิดดารุสสลาม หมู่บ้านสันติ
ปอเนาะ
สันกำแพง เชียงใหม่ 53339592
เปิดปกติ
32
มัสยิดอัลเอี๊ยะซาน บ้านยาง
ปอเนาะ
ฝาง เชียงใหม่
เปิดปกติ
33
เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองลำพูน ลำพูน 53522333
เปิดปกติ
34
มงคลวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองลำพูน ลำพูน 53,511,091,053,511,300
เปิดปกติ
35
อนุบาลใบบุญ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองลำพูน ลำพูน 53511251
เลิกกิจการ
36
เลาหจิตรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองลำพูน ลำพูน 53511225
เปิดปกติ
37
อนุบาลสาธิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองลำพูน ลำพูน 53,510,626,053,532,700
เลิกกิจการ
38
ใบบุญลำพูน
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลำพูน ลำพูน 53512274
เปิดปกติ
39
อรพินพิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองลำพูน ลำพูน 053534835-6
เปิดปกติ
40
อนุบาลคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองลำพูน ลำพูน 53561534
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ] 236 [ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024