Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
จามเทวีกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-560438
เลิกกิจการ
2
ภาษานพรัตน์
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
3
ไอแมคจินตคณิต
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
4
ปัญญากรลำพูน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
5
กวดวิชาแกล้วอัจฉริยะ
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
6
กวดวิชาบ้านปัญญาพัฒน์
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
7
กวดวิชาจีรนิศาวิทยา
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
8
อิงลิช คอร์เนอร์ ลำพูน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เลิกกิจการ
9
บ้านภาษาครูโตโต้
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053 511621
เปิดปกติ
10
กวดวิชาอีซี่แม็ท ลำพูน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
11
พิมพ์ดีดการบัญชีภาษาอังกฤษลำพูน
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 053-512351
เลิกกิจการ
12
สอนตัดเสื้อดัดผมมิตรศิลป์
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 053-531139-0
เปิดปกติ
13
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ลำพูน
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 53512323
เปิดปกติ
14
ศศิธรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 53541211
เลิกกิจการ
15
ศูนย์ภาษาและกวดวิชาบิวดาร์
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 053-560308
เปิดปกติ
16
คณินคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 53597045
เลิกกิจการ
17
พิมพ์ดีดภัทรมน
วิชาชีพ
บ้านธิ ลำพูน 12241948
เลิกกิจการ
18
บ้านธิคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
บ้านธิ ลำพูน 53501959
เลิกกิจการ
19
พิมพ์ดีดป่าสัก
วิชาชีพ
บ้านธิ ลำพูน 53501061
เลิกกิจการ
20
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เมธีวุฒิกร
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 53511594
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาภาษาอังกฤษจามเทวี
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-530127
เปิดปกติ
22
กวดวิชาเอ็นต้า
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-561422
เปิดปกติ
23
ช้างเผือกวิชาการลำพูน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 53534544
เปิดปกติ
24
ลำพูนกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-561248
เปิดปกติ
25
รัชดาวิทยา
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-534184
เปิดปกติ
26
กวดวิชาเสาวณีย์ลำพูน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 53561478
เปิดปกติ
27
ลำพูนประชารักษ์
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
28
กวดวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 083-2020830
เปิดปกติ
29
สอนภาษาภัทรพล
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 053-535138
เปิดปกติ
30
บ้านภาษาลำพูน
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 053-532335
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาทวีศาลบ้านศิลป์
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-563723
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาพัฒนปัญญา
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-534611
เปิดปกติ
33
กวดวิชาดวงตะวัน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 084-0437802
เลิกกิจการ
34
กวดวิชารวมบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-558239
เปิดปกติ
35
ลำพูนการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองลำพูน ลำพูน 053-537811
เลิกกิจการ
36
กวดวิชา เบรนสตอร์ม
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน 053-530284
เปิดปกติ
37
กวดวิชาลำพูนจินตคณิต
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
38
รัชดาวิชาการ ลำพูน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
39
กวดวิชาเอเอ็นเอส
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ
40
ศิริปัญญา ลำพูน
กวดวิชา
เมืองลำพูน ลำพูน
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ] 238 [ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024