Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาชัยชนะ
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
2
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษศรีชุม
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
3
สิริน
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
4
กวดวิชาไบรท์ฟิวเจอร์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
5
นานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ
นานาชาติ
ปีที่ 1 - ปีที่ 15
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
6
เดอะเบรน ลำปาง
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
7
ฝึกอบรมไทย-ญี่ปุ่น กรีนฮาร์ท
เถิน ลำปาง
เปิดปกติ
8
กวดวิชารัชดาวิทยาเขลางค์นคร
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
9
สอนภาษาและกวดวิชาอิงลิช เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
10
กวดวิชาจุลเสนีย์ชร
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
11
สอนภาษาและกวดวิชายูบีบี
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
12
กวดวิชาสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ลำปาง
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
13
กวดวิชาชูส์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
14
กวดวิชาบ้านกิตินา
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
15
กวดวิชาเฉลิมวิชญ์
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
16
กวดวิชา พี ที เอส
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาวิสาลวิทยา
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ
18
กวดวิชาคณิตปัญญาเจริญ
กวดวิชา
เมืองลำปาง ลำปาง 819986818
เปิดปกติ
19
กรุงเทพบริการ ลำปาง
วิชาชีพ
เมืองลำปาง ลำปาง 54222013
เปิดปกติ
20
อนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55,412,676,055,412,600
เปิดปกติ
21
เปี่ยมเมธีวิทยาคาร
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55440615
เปิดปกติ
22
บัณฑิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55,411,750,055,441,900,000,000,000
เปิดปกติ
23
พัฒนศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55413664
เลิกกิจการ
24
เจริญวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55,411,884,442,359
เปิดปกติ
25
ภราดานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55,414,201,055,443,000
เปิดปกติ
26
พิศาลศึกษาวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55411755
เลิกกิจการ
27
หวัวเฉียว
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55411758
เปิดปกติ
28
เปี่ยมเมธีวิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 55411224
เปิดปกติ
29
จรัสศิลป์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
พิชัย อุตรดิตถ์ 55421306
เปิดปกติ
30
สหคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-ม3
น้ำปาด อุตรดิตถ์ 55481418
เปิดปกติ
31
เซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
32
อุตรดิตถ์คริสเตียน
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
33
อนุบาลดวงใจลูกรัก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
เปิดปกติ
34
สิริคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ฟากท่า อุตรดิตถ์ 055-489372
เปิดปกติ
35
จินตคณิตอุตรดิตถ์
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-412303
เปิดปกติ
36
กวดวิชาเลียงกลกิจ
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-416456
เปิดปกติ
37
กวดวิชาลานภาษา
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-413157
เปิดปกติ
38
วินัยจราจรสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-412978
เปิดปกติ
39
เสริมสวยวิษุวัต
วิชาชีพ
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-440645
เปิดปกติ
40
กวดวิชาวิเศษสุข
กวดวิชา
เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 055-411768
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ] 242 [ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024