Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อิมมานูเอลเชียงกลาง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เชียงกลาง น่าน 54797285
เปิดปกติ
2
อนุบาลประภาพรรณ
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เชียงกลาง น่าน 54753027
เปิดปกติ
3
ซินจง
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองน่าน น่าน 54710180
เปิดปกติ
4
นิธิวิทย์
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองน่าน น่าน 54775002
เปิดปกติ
5
สายใยรักวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สันติสุข น่าน
เปิดปกติ
6
สมปัญญาน่าน
สามัญศึกษา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
7
อนุบาลเวียงสา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เวียงสา น่าน 817211446
เปิดปกติ
8
สยามซูซูกิเวิลด์มิวสิคซาวนด์แห่งประเทศไทย สาขาน่าน
ศิลปะและกีฬา
เมืองน่าน น่าน 775492
เลิกกิจการ
9
กวดวิชาบ้านวิชาการ
กวดวิชา
ปัว น่าน 054-791060
เปิดปกติ
10
รัชดาวิทยาน่าน
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน 054-750555
เปิดปกติ
11
ท็อปไอคิว
กวดวิชา
ปัว น่าน
เปิดปกติ
12
กวดวิชาวัฒนวดี
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
13
สมาร์ท อินเตอร์แลงกวิจ แอนด์ยิม
กวดวิชา
ปัว น่าน
เปิดปกติ
14
ครูต่ายติวเตอร์
กวดวิชา
ท่าวังผา น่าน
เปิดปกติ
15
กวดวิชาทูคำ
กวดวิชา
ท่าวังผา น่าน
เลิกกิจการ
16
เปค แอนด์ ซายต์ไลน์ (PEC & SCINCE LINE)
กวดวิชา
ปัว น่าน
เปิดปกติ
17
ถาวรพัฒน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นาน้อย น่าน
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาไอคิว ติวเตอร์
กวดวิชา
ทุ่งช้าง น่าน
เปิดปกติ
19
กัญญากรภาษาน่าน
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน
เลิกกิจการ
20
ทุ่งช้างพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ทุ่งช้าง น่าน
เปิดปกติ
21
บ้านภาษา
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
22
สอนพิมพ์ดีดปิยดา
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน
เลิกกิจการ
23
บ้านหลวงพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
บ้านหลวง น่าน
เลิกกิจการ
24
กวดวิชานิทัศน์เอ็ดดูเคชั่น
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
25
กัญญากรภาษาปัวภูคา
วิชาชีพ
ปัว น่าน
เปิดปกติ
26
ผาณิตพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54771788
เลิกกิจการ
27
น่านพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54772889
เลิกกิจการ
28
พิมพ์ดีดขนิษฐา
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 054-772146
เปิดปกติ
29
น่านคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54750877
เลิกกิจการ
30
พิริยะคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54772528
ตรวจสอบสภาพ
31
เจดีย์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54757220
เลิกกิจการ
32
พิมพ์ดีดประภารัตน์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54750405
เลิกกิจการ
33
มหาโพธิ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54772043
เลิกกิจการ
34
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-น่าน
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54751369
เลิกกิจการ
35
กฤษณะการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
นาน้อย น่าน 054-789057
เลิกกิจการ
36
สอนพิมพ์ดีดนงลักษณ์
วิชาชีพ
ปัว น่าน 054-791500
เปิดปกติ
37
กาญจนะประดิษฐ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปัว น่าน 54779422
เลิกกิจการ
38
เสริมวิทย์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปัว น่าน
เลิกกิจการ
39
วรนครพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ปัว น่าน 054-791915
เปิดปกติ
40
ท่าวังผาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ท่าวังผา น่าน 054-799544
เปิดปกติ

Total 18529 Record : 464 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ] 246 [ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024