Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลประภาพรรณ
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เชียงกลาง น่าน 54753027
เลิกกิจการ
2
ซินจง
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองน่าน น่าน 54710180
เปิดปกติ
3
นิธิวิทย์
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองน่าน น่าน 54775002
เปิดปกติ
4
สายใยรักวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สันติสุข น่าน
เปิดปกติ
5
สมปัญญาน่าน
สามัญศึกษา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
6
อนุบาลเวียงสา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เวียงสา น่าน 817211446
เปิดปกติ
7
สยามซูซูกิเวิลด์มิวสิคซาวนด์แห่งประเทศไทย สาขาน่าน
ศิลปะและกีฬา
เมืองน่าน น่าน 775492
เลิกกิจการ
8
กวดวิชาบ้านวิชาการ
กวดวิชา
ปัว น่าน 054-791060
เลิกกิจการ
9
รัชดาวิทยาน่าน
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน 054-750555
เปิดปกติ
10
ท็อป ไอคิว
กวดวิชา
ปัว น่าน
เปิดปกติ
11
กวดวิชาวัฒนวดี
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
12
สมาร์ท อินเตอร์แลงกวิจ แอนด์ยิม
กวดวิชา
ปัว น่าน
เลิกกิจการ
13
ครูต่ายติวเตอร์
กวดวิชา
ท่าวังผา น่าน
เปิดปกติ
14
กวดวิชาทูคำ
กวดวิชา
ท่าวังผา น่าน
เลิกกิจการ
15
เปค แอนด์ ซายด์ไลน์ (PEC & SCIENCE LINE)
กวดวิชา
ปัว น่าน
เปิดปกติ
16
ถาวรพัฒน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นาน้อย น่าน
เปิดปกติ
17
กวดวิชาไอคิว ติวเตอร์
กวดวิชา
ทุ่งช้าง น่าน
เลิกกิจการ
18
กัญญากรภาษาน่าน
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
19
ทุ่งช้างพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ทุ่งช้าง น่าน
เปิดปกติ
20
บ้านภาษา
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
21
สอนพิมพ์ดีดปิยดา
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
22
บ้านหลวงพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
บ้านหลวง น่าน
เปิดปกติ
23
กวดวิชานิทัศน์เอ็ดดูเคชั่น
กวดวิชา
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
24
กัญญากรภาษาปัวภูคา
วิชาชีพ
ปัว น่าน
เปิดปกติ
25
ผาณิตพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54771788
เปิดปกติ
26
น่านพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54772889
เปิดปกติ
27
สอนพิมพ์ดีดขนิษฐา
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 054-772146
เปิดปกติ
28
น่านคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54750877
เปิดปกติ
29
พิริยะคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54772528
เปิดปกติ
30
เจดีย์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54757220
เปิดปกติ
31
พิมพ์ดีดประภารัตน์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54750405
เปิดปกติ
32
มหาโพธิ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54772043
เปิดปกติ
33
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ-น่าน
วิชาชีพ
เมืองน่าน น่าน 54751369
เปิดปกติ
34
กฤษณะการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
นาน้อย น่าน 054-789057
เปิดปกติ
35
สอนพิมพ์ดีดนงลักษณ์
วิชาชีพ
ปัว น่าน 054-791500
เปิดปกติ
36
กาญจนะประดิษฐ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปัว น่าน 54779422
เลิกกิจการ
37
เสริมวิทย์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปัว น่าน
เลิกกิจการ
38
วรนครพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ปัว น่าน 054-791915
เปิดปกติ
39
ท่าวังผาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ท่าวังผา น่าน 054-799544
เปิดปกติ
40
ไพศาลพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ท่าวังผา น่าน
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ] 246 [ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024