Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
พิทยา คาเดท สแควร์
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-600594
เลิกกิจการ
2
บริสุทธิ์ซักแห้ง
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 081-0336237
เลิกกิจการ
3
รักษ์เปียโน
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-740394
เปิดปกติ
4
เกื้อกูลบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-740160
เปิดปกติ
5
เมฆเทควันโด
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-716324
เปิดปกติ
6
เชียงรายปัญญาดี
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-758940
เปิดปกติ
7
สยามบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-718844
เปิดปกติ
8
ภาษาต่างประเทศเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-600863
เปิดปกติ
9
ปัญญากรเทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-703811
เลิกกิจการ
10
เชียงรายภาษา
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-600680
เปิดปกติ
11
หัวเหวิน
ศิลปะและกีฬา
แม่สาย เชียงราย
เลิกกิจการ
12
สอนพิเศษซุปเปอร์เบรน
กวดวิชา
แม่สาย เชียงราย
เลิกกิจการ
13
เสริมสวยนิรันดร์รัตน์แม่สาย
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
14
บอสส์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาวรรณสรณ์เชียงราย
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
16
สอนภาษาและกวดวิชา แอล ไอ ที
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
17
กวดวิชาวิเชียรแมทติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
18
บ้านภาษาครูเอมี่
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
19
ดนตรีและภาษาตะลันต์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
20
เชียงของนวดแผนไทย
วิชาชีพ
เชียงของ เชียงราย 081-5406632
เปิดปกติ
21
เทคโนคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย 054-420075
เปิดปกติ
22
พี เจ บ้านภาษา
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
23
เก่งคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย 053-954027
เปิดปกติ
24
ดำรงพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
25
ภาษาระหว่างประเทศเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-756824
เปิดปกติ
26
สันโค้งพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53713456
เลิกกิจการ
27
นพดลการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
28
สอนตัดเสื้อพลอยพรรณ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53755192
เลิกกิจการ
29
รัชฎาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53742538
เลิกกิจการ
30
วิไลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
31
ลานนาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53715862
เลิกกิจการ
32
เอกคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53743255
เลิกกิจการ
33
คอมพิวเตอร์ทักษะ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
34
ศูนย์ประภาคาร
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 53600382
เลิกกิจการ
35
อุดมพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
36
สอนภาษาญี่ปุ่นเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053740287-8
เปิดปกติ
37
เสริมสวยเกศสุรีย์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-746153
เปิดปกติ
38
หมิง หัว เชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-711021
เปิดปกติ
39
เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-793018
เปิดปกติ
40
สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-715818
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ] 252 [ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024