Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เดอะ เบรน เชียงราย
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-752879-81
เปิดปกติ
2
สอนภาษาญี่ปุ่น-จีนเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-740287
เปิดปกติ
3
ศูนย์ภาษาตะวันออก
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-713120
เลิกกิจการ
4
แบมบู การ์เด้น
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
5
กวดวิชา เอส เอ็ม ซี สคูลออนไลน์
กวดวิชา
ป1-ม6
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
6
สอนภาษา ซี.อี.เอ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
7
ศูนย์ศึกษาภาษาอรุโณทัย
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เลิกกิจการ
8
สอนภาษาเกรซ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 053-706525
เปิดปกติ
9
สอนภาษาญี่ปุ่น จีน ไทย แม่สาย
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
10
นวดสปาเจียงฮาย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
11
ทวิบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
12
สปาเพื่อสุขภาพและความงามเทพวัลย์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
13
แบมบูสแตน
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
14
เชียงราย ไอ.ที.เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
15
กฤษณาการประชาสัมพันธ์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
16
สอนภาษาชูเกียรติพัฒนา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
17
ดนตรีเมโลดี้ เฮาส์
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
18
หนองคายบริบาล
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
19
กวดวิชาดาวนภา
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
20
กวดวิชานวศึกษา เชียงราย
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
21
กวดวิชาท๊อปสตาร์
กวดวิชา
เชียงของ เชียงราย
เปิดปกติ
22
วันดีบริหารธุรกิจ
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เปิดปกติ
23
ไอคิวคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เปิดปกติ
24
อุษาดอทคอม
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เลิกกิจการ
25
ปล้องพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
เทิง เชียงราย
เลิกกิจการ
26
กัลยาณีพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ขุนตาล เชียงราย
เลิกกิจการ
27
นัฐชญาพิมพ์ดีดสัมผัส
วิชาชีพ
ขุนตาล เชียงราย
เลิกกิจการ
28
นางรำ
ศิลปะและกีฬา
พญาเม็งราย เชียงราย
เลิกกิจการ
29
กวดวิชาสมาร์ทอินเตอร์
กวดวิชา
เชียงของ เชียงราย
เลิกกิจการ
30
สอนตัดเสื้อคุณปาน
วิชาชีพ
เชียงของ เชียงราย
เลิกกิจการ
31
เชียงของพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เชียงของ เชียงราย
เลิกกิจการ
32
เอส เค คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เวียงแก่น เชียงราย
เลิกกิจการ
33
กวงหมิงหัวเฉียว
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
34
แม่สายบริรักษ์
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เลิกกิจการ
35
สิทธาพรศึกษา
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
36
กวดวิชาเอ็นคอนเส๊ปท์เชียงราย
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
37
ต้นกล้า เชียงราย
เสริมทักษะชีวิต
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
38
คณิตทักษะพัฒน
เสริมทักษะชีวิต
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
39
ระหัสอัจฉริยะศึกษา
เสริมทักษะชีวิต
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
40
ภาษาแอดเว็นเจอร์อิงลิช
เสริมทักษะชีวิต
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ] 255 [ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024