Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ดนตรีเกียรติมหาชัยเทิง
ศิลปะและกีฬา
เทิง เชียงราย 053-796161
เปิดปกติ
2
เสริมสวยปราณี
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
3
สอนภาษา ซากุระ
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
4
จินดามณี เชียงราย
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
5
ดนตรี บาย ฮาร์ท มิวสิค
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
6
สินพัฒนา คอม&โมบาย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
7
รุ่งอรุณปัญญา
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
8
เสริมสวยศรัญย์ภัทร
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
9
สมาร์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
10
สิตาล้านนาสปา
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
11
บุญญนันท์ศึกษา
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
12
แบมบูสแตน เชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
13
กวดวิชาบิ๊กเบรน
กวดวิชา
แม่สาย เชียงราย
เลิกกิจการ
14
นานาชาติเชียงราย
นานาชาติ
อนุบาล - ปีที่ 12
เมืองเชียงราย เชียงราย 053600900 , 0860863764
เปิดปกติ
15
สอนภาษาซีอิงลิชอะคาเดมี่
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
16
นาฏศิลป์บ้านครูอ้อ
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
17
กวดวิชาเปี่ยมปัญญา
กวดวิชา
เชียงแสน เชียงราย
เลิกกิจการ
18
การแพทย์แผนไทยจันทนี
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
19
ฝึกอบรมและพัฒนากำลังคน เชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เลิกกิจการ
20
นวดแผนไทยและสปาบ้านต้นข้าว
วิชาชีพ
ต้น-ประกอบอาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
21
เชียงรายลานนาสปา
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
22
คริสเตียนนานาชาติเชียงราย
นานาชาติ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
23
เสริมสวยนลินีย์
วิชาชีพ
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
24
พนาเวชแพทย์แผนไทย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
25
กวดวิชาสมาร์ทติวเตอร์
กวดวิชา
แม่จัน เชียงราย
เปิดปกติ
26
สอนภาษาแม็คคอย
กวดวิชา
เชียงแสน เชียงราย
เปิดปกติ
27
ไชยสถานพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เชียงแสน เชียงราย
เปิดปกติ
28
อัจฉราอัญพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ป่าแดด เชียงราย
เปิดปกติ
29
อรุโณทัยพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
30
สอนภาษาพณิชยการเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
31
กวดวิชาบ้านเอเอ
กวดวิชา
ขุนตาล เชียงราย
เลิกกิจการ
32
ดนตรี ต้นมิวสิคคลาส
ศิลปะและกีฬา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
33
แอดเว็นเจอร์อิงลิช
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
34
กวดวิชาอาจารย์ปิง เชียงราย
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
35
พรฉวี
กวดวิชา
เวียงป่าเป้า เชียงราย
เปิดปกติ
36
เกาหลีเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย 833199042
เปิดปกติ
37
หัวหยุน
เสริมทักษะชีวิต
แม่สาย เชียงราย
เปิดปกติ
38
อีซีแลงเกวจเลินนิ่งเซนเตอร์
เสริมทักษะชีวิต
แม่จัน เชียงราย
เลิกกิจการ
39
เสริมสวยคุณโจเชียงราย
วิชาชีพ
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
40
อีซี่เลิร์นอะคาเดมี่
กวดวิชา
เมืองเชียงราย เชียงราย 852818497
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ] 256 [ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024