Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ชุมแสงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ชุมแสง นครสวรรค์ 56318666
เลิกกิจการ
2
พัฒนะคอมพิวเตอร์ตาคลี
วิชาชีพ
ตาคลี นครสวรรค์ 56328349
เปิดปกติ
3
กวดวิชา วี บาย เดอะ เบรน นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-331889
เปิดปกติ
4
กวดวิชาวาววิทย์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-224771
เลิกกิจการ
5
วิชญ์ธนภาษา
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-220590-2
เปิดปกติ
6
รัชดาวิทยา (นครสวรรค์)
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-221166
เลิกกิจการ
7
เสริมปัญญานครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-233275
เปิดปกติ
8
สอนดนตรีซอลฟา
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-312798
เปิดปกติ
9
กวดวิชาชัยพฤกษ์ นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-21732
เลิกกิจการ
10
สอนดนตรีปลายฟ้า
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-314440
เปิดปกติ
11
กวดวิชาและสอนภาษาจุฑาภรณ์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-370616
เลิกกิจการ
12
ตงฮั้ว นครสวรรค์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
13
อัจฉริยะณัฎฐ์วรวิช
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เลิกกิจการ
14
กวดวิชา เดอะ ติวเตอร์พลัส นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
15
เตรียมสี่แคว
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-231983
เลิกกิจการ
16
กวดวิชานวศึกษา นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-223330
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-3723545
เปิดปกติ
18
กวดวิชาภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-214323-5
เปิดปกติ
19
บ้านรักเรียนนครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
20
สี่แคว
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
21
คณิตศาสตร์ นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
22
กวดวิชาครูวรรณ
กวดวิชา
หนองบัว นครสวรรค์
เลิกกิจการ
23
กวดวิชาครูกัญญาทิพ
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 56882225
เปิดปกติ
24
เสริมสวยนรากร
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-221074
เลิกกิจการ
25
ภาษาอังกฤษนครสวรรค์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 56229667
เลิกกิจการ
26
พัฒนาทักษะและภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 56311642
เลิกกิจการ
27
ปากน้ำโพประชานุเคราะห์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-214995
เปิดปกติ
28
พัฒนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-311695
เลิกกิจการ
29
แสงรุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 223263
เลิกกิจการ
30
คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศนครสวรรค์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-221248
เปิดปกติ
31
เสริมสวยชื่นจิตต์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 222874
เลิกกิจการ
32
สวรรค์ศึกษาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 213193
เลิกกิจการ
33
ปากน้ำโพการบัญชี
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-213506
เปิดปกติ
34
นครสวรรค์การบัญชี
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-334404
เปิดปกติ
35
รุ่งจิตต์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-212955
เลิกกิจการ
36
สอนตัดเสื้อสตรีอังคณา
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 222159
เลิกกิจการ
37
สอนออกแบบและตัดเสื้ออำพร
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-222417
เปิดปกติ
38
สอนตัดเสื้อเสริมสวยเกรียงศิริ
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 221449
เลิกกิจการ
39
นครสวรรค์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-226383
เลิกกิจการ
40
บ้านคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-311432
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ] 259 [ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024