Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-226106
เลิกกิจการ
2
สอนคอมพิวเตอร์แสงธรรมธร
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 314355-6
เลิกกิจการ
3
เอกคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 56311333
เปิดปกติ
4
เสริมสวยนิพนธ์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-312312
เปิดปกติ
5
สอนตัดเสื้อออกแบบเพชรรัตน์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-214742
เลิกกิจการ
6
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์นครสวรรค์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 56221328
เปิดปกติ
7
กิตติเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-336867
เปิดปกติ
8
สอนตัดเสื้อประทีป
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-314048
เลิกกิจการ
9
สยามคอมพิวเตอร์และภาษานครสวรรค์
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เลิกกิจการ
10
ประชารักษ์ เอ็น.เอ.
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-000133
เปิดปกติ
11
กิ่งกาญจน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 299182
เลิกกิจการ
12
ปวีณาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 56299476
เลิกกิจการ
13
เก่งวิทยาอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
ตาคลี นครสวรรค์ 056264090, 056264487
เปิดปกติ
14
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ซี เอส ซี)
วิชาชีพ
ตาคลี นครสวรรค์ 56315157
เปิดปกติ
15
เกียรติไพศาลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ท่าตะโก นครสวรรค์ 56249423
เปิดปกติ
16
ปิยะชนคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ตากฟ้า นครสวรรค์ 56359322
เปิดปกติ
17
จำลองวิทย์ กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-221321
เลิกกิจการ
18
การดนตรีระตี
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-227545
เลิกกิจการ
19
ดนตรีปากน้ำโพ
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-313199
เปิดปกติ
20
ดนตรีนครสวรรค์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-221165
เปิดปกติ
21
กวดวิชาชวัลวิทย์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-228464
เปิดปกติ
22
พัฒนาปัญญานครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-313282
เลิกกิจการ
23
กวดวิชาหิมพานต์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-213714
เปิดปกติ
24
กวดวิชาเฟื่องฟ้า
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 336731
เลิกกิจการ
25
กวดวิชาเสริมวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-223628
เลิกกิจการ
26
เติมเต็มวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-311149
เลิกกิจการ
27
พัฒนาวิชาการนครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เลิกกิจการ
28
กิตติกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 311039
เลิกกิจการ
29
กวดวิชาพรวาณี
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-213017
เปิดปกติ
30
ศิลปะการ์ตูน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-312020
เปิดปกติ
31
บุณยาพรแผนไทย
วิชาชีพ
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-222105
เลิกกิจการ
32
เจ้าพระยาเทควันโด
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 081-727589
เปิดปกติ
33
นาฎศิลป์บ้านครูพัช
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 081-9736919
เปิดปกติ
34
กวดวิชาอัจฉริยะ
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 056-3121312
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาวรรณสรณ์ นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
36
กวดวิชาอาจารย์ปิง นครสวรรค์
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
37
จินตคณิตตาคลี
กวดวิชา
ตาคลี นครสวรรค์
เปิดปกติ
38
กวดวิชาบ้านครูกอล์ฟ - ครูปุย
กวดวิชา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
39
เสริมสวยคุณโจนครสวรรค์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เปิดปกติ
40
อนุศิษย์วิทยา 4
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 56512821
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ] 260 [ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024