Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลสมฤดี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55714133
เปิดปกติ
2
ภู่ขจร
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55713765
ตรวจสอบสภาพ
3
วรรณวัฒน์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
คลองลาน กำแพงเพชร 55786105
เปิดปกติ
4
วชิรนิติโสภณ
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 55771334
เปิดปกติ
5
สุมนเมธี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 55,725,257,055,725,200
เปิดปกติ
6
อุทิศศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 55728273
เปิดปกติ
7
ศรีวรลักษณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 55771206
เปิดปกติ
8
อนุบาลจิตรวีศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 55771342
เปิดปกติ
9
อนุบาลกุหลาบ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 55771194
เลิกกิจการ
10
รังษีวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055726434-5
เปิดปกติ
11
อนุบาลฑิฆัมพร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055772075-6
เปิดปกติ
12
วัชรสหศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 16059538
เปิดปกติ
13
อนุบาลธัญรดา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 55779330
เปิดปกติ
14
สหะราษฎร์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
คลองขลุง กำแพงเพชร 55781186
เปิดปกติ
15
มิตรอารีวิทยาสิน
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
คลองขลุง กำแพงเพชร 16055804
เปิดปกติ
16
เทพผดุงศิษย์ศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
คลองขลุง กำแพงเพชร 55781033
เปิดปกติ
17
อนุบาลมิ่งขวัญ
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
คลองขลุง กำแพงเพชร 19737351
เปิดปกติ
18
ดรุณานุกูล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
พรานกระต่าย กำแพงเพชร 55761293
เปิดปกติ
19
อนุบาลธรรมรัตน์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
พรานกระต่าย กำแพงเพชร 55761352
เปิดปกติ
20
ดรุณานุกูลหัวถนน
สามัญศึกษา
ป1-ม3
พรานกระต่าย กำแพงเพชร 55762001
เปิดปกติ
21
อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ลานกระบือ กำแพงเพชร 55731338
เปิดปกติ
22
อนุบาลธัญญาดา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
โกสัมพีนคร กำแพงเพชร
เปิดปกติ
23
ปัทมดรุณวิทย์
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
เปิดปกติ
24
อนุบาลสมนึก
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
เปิดปกติ
25
ตรีจุฬาศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ไทรงาม กำแพงเพชร
เปิดปกติ
26
เบญจมาศศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
เปิดปกติ
27
อุดมสุขเจริญศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ลานกระบือ กำแพงเพชร
เปิดปกติ
28
รามอินทราบริบาลกำแพงเพชร
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55716403
เลิกกิจการ
29
ชากังราวบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055722044ต่อ 104
เปิดปกติ
30
ศรีประวัติพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
พรานกระต่าย กำแพงเพชร 12831691
เปิดปกติ
31
โซลูชันฟิสิกส์
กวดวิชา
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
เลิกกิจการ
32
กำแพงเพชรสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
เลิกกิจการ
33
เอ็ดดูเคชั่น ไกด์ (กำแพงเพชร)
กวดวิชา
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055 721122
เปิดปกติ
34
วณิชยาการพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55711647
เลิกกิจการ
35
สอนตัดเสื้อและเสริมสวยพรเพชร
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-711412
เปิดปกติ
36
เพชรนารี
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-705651
เปิดปกติ
37
เทคนิคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55714056
เลิกกิจการ
38
นิลจันทร์การพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55711549
เลิกกิจการ
39
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์กำแพงเพขร
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 55711158
เปิดปกติ
40
สยามคอมพิวเตอร์และภาษากำแพงเพชร
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-722571
เลิกกิจการ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ] 262 [ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024