Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อภิชาติคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 055-771977
เลิกกิจการ
2
สมหวังการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
คลองขลุง กำแพงเพชร 055-781779
เลิกกิจการ
3
พรานกระต่ายพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
พรานกระต่าย กำแพงเพชร 55730181
เลิกกิจการ
4
เสริมสวยปองปรางค์
วิชาชีพ
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-720488
เปิดปกติ
5
รัชดาวิทยากำแพงเพชร
กวดวิชา
เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
เลิกกิจการ
6
เอเซียคอมพิวเตอร์คลองลาน
วิชาชีพ
คลองลาน กำแพงเพชร
เลิกกิจการ
7
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองตาก ตาก 55,511,129,055,512,500
ตรวจสอบสภาพ
8
อนุบาลสีห์อักษร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองตาก ตาก 55512068
เปิดปกติ
9
อนุบาลอำไพ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองตาก ตาก 55511013
เลิกกิจการ
10
อนุบาลมัธโนทัย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองตาก ตาก 55,511,129,055,512,500
ตรวจสอบสภาพ
11
ตากกวง
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เมืองตาก ตาก 55511620
เปิดปกติ
12
ธรรมราชานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านตาก ตาก 555,913,400,555,485,000,000,000,000
เปิดปกติ
13
อนุบาลเขื่อนภูมิพล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สามเงา ตาก 055599093-7 ต่อ 2452
เปิดปกติ
14
เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
สามัญศึกษา
อ1-ม6
แม่ระมาด ตาก 55,581,133,055,553,400
เปิดปกติ
15
อิสลามศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
แม่สอด ตาก 55531117
เปิดปกติ
16
ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
สามัญศึกษา
ป1-ม6
แม่สอด ตาก 055531989, 055536195
ตรวจสอบสภาพ
17
ภัทรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
แม่สอด ตาก 55544921
เปิดปกติ
18
ศิริวรรณศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แม่สอด ตาก 055531034, 055546441
เปิดปกติ
19
อนุบาลราษฎร์อุทิศ(ปวยมิ้ง)
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แม่สอด ตาก 55532550
ตรวจสอบสภาพ
20
อนุบาลจันทรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แม่สอด ตาก 55531034
เลิกกิจการ
21
อนุบาลการุณย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แม่สอด ตาก 55533680
เปิดปกติ
22
อนุบาลพัฒนาแม่สอด
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แม่สอด ตาก 055542777-8
เปิดปกติ
23
พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองตาก ตาก 55541443
เปิดปกติ
24
อนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)
สามัญศึกษา
ป1-ม3
แม่สอด ตาก
เปิดปกติ
25
ปรีชาญาณศึกษา พบพระ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
พบพระ ตาก
เปิดปกติ
26
สันถวไมตรีศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
แม่สอด ตาก
เปิดปกติ
27
ร่มฉัตรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
วังเจ้า ตาก 055-513028
เปิดปกติ
28
อนุบาลสิริโรจนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
พบพระ ตาก
เปิดปกติ
29
อนุบาลเจริญวัย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
แม่ระมาด ตาก
เปิดปกติ
30
อนุบาลเพ็ชระ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
วังเจ้า ตาก
เปิดปกติ
31
คริสเตียนแม่หละโกร
สามัญศึกษา
ป1-ป6
ท่าสองยาง ตาก
เปิดปกติ
32
ธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)
สามัญศึกษา
ป1-ม3
แม่สอด ตาก 555534233
เปิดปกติ
33
เสริมสวยลักขณา
วิชาชีพ
แม่สอด ตาก 55544379
เลิกกิจการ
34
ศิริบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองตาก ตาก 541443
เลิกกิจการ
35
กวดวิชา ดิ อินฟินนิตี
กวดวิชา
เมืองตาก ตาก 55517681
เปิดปกติ
36
พัฒนาภาษาเกาหลี ตาก
วิชาชีพ
เมืองตาก ตาก 055-540655
เปิดปกติ
37
บีบีเอส คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
แม่สอด ตาก 055-535592
หยุดสอน
38
บ้านติวเตอร์เมืองตาก
วิชาชีพ
เมืองตาก ตาก
เลิกกิจการ
39
วิญญ์คณิต
กวดวิชา
เมืองตาก ตาก
เปิดปกติ
40
กวดวิชาบ้านติวเตอร์
กวดวิชา
สามเงา ตาก
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ] 263 [ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024