Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชานวศึกษา ราชบุรี
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
2
พัฒนาภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
3
จอมบึงสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
จอมบึง ราชบุรี
เปิดปกติ
4
กวดวิชาพีระภัส
วิชาชีพ
บ้านโป่ง ราชบุรี
เปิดปกติ
5
กวดวิชาวรรณสรณ์ ราชบุรี
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
6
กวดวิชาพลัสกำลังสอง
กวดวิชา
บ้านโป่ง ราชบุรี
เปิดปกติ
7
ดนตรีสยามกลการ บ้านโป่ง
ศิลปะและกีฬา
บ้านโป่ง ราชบุรี
เปิดปกติ
8
กวดวิชาปรมพลวิทยา
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
9
คณิตคิดสนุก ราชบุรี
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32325355
เปิดปกติ
10
วิทย์ก้าวหน้า
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32318673
เลิกกิจการ
11
เสริมศึกษา
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32315744
เปิดปกติ
12
กวดวิชาโรจนศึกษา
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-338898
เปิดปกติ
13
คุมองราชบุรี (เขาวัง)
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-338553
เปิดปกติ
14
สยามดนตรีราชบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-323224
เปิดปกติ
15
วัฒนศิริศึกษาราชบุรี
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32321307
เลิกกิจการ
16
ส่งเสริมศึกษาการพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 321795
เลิกกิจการ
17
สอนตัดเสื้ออาสม
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32338813
เปิดปกติ
18
สอนตัดผมแก้ว
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-321889
เปิดปกติ
19
ราชบุรีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32310119
เลิกกิจการ
20
เชาวน์รัตน์วิทยาราชบุรี
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เลิกกิจการ
21
เสริมสวยอนงค์
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 32318120
เลิกกิจการ
22
เสริมสวย-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีศรีประภัสสร
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-315362
เปิดปกติ
23
ราชบุรีสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เลิกกิจการ
24
เสริมสวยคุณยอง
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-322151
เปิดปกติ
25
สอนตัดเสื้อศรีอรุณ
วิชาชีพ
ดำเนินสะดวก ราชบุรี 32345679
เปิดปกติ
26
กวดวิชาดฤษวรรณ
กวดวิชา
บ้านโป่ง ราชบุรี 032222751, 032223142
เปิดปกติ
27
ดนตรียามาฮ่า บ้านโป่ง
ศิลปะและกีฬา
บ้านโป่ง ราชบุรี 32211834
เปิดปกติ
28
สอนตัดเสื้อวรรณวิมล
วิชาชีพ
บ้านโป่ง ราชบุรี 032-211459
เลิกกิจการ
29
เสริมสวยเกศิณี
วิชาชีพ
บ้านโป่ง ราชบุรี 032-221364
เปิดปกติ
30
สอนตัดเสื้อจินตนา
วิชาชีพ
บ้านโป่ง ราชบุรี 32341063
เปิดปกติ
31
สอนตัดเสื้ออรจิตรา
วิชาชีพ
บ้านโป่ง ราชบุรี 32210119
เลิกกิจการ
32
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์บ้านโป่ง
วิชาชีพ
บ้านโป่ง ราชบุรี 32201391
เลิกกิจการ
33
พงษ์ไพบูลย์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
บ้านโป่ง ราชบุรี 32344127
เปิดปกติ
34
ภาษาพาสนุกราชบุรี
วิชาชีพ
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-315025
เปิดปกติ
35
ฉัตรการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-322331
เปิดปกติ
36
ดนตรียามาฮ่า ราชบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-311200
เปิดปกติ
37
จิรศาสตร์ราชบุรี (KUMON)
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี 032-332336
เปิดปกติ
38
กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ราชบุรี
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
39
กวดวิชาอาจารย์ปิง ราชบุรี
กวดวิชา
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
40
กวดวิชาบ้านอัจฉริยะ จีเนียสพลัส ดำเนินสะดวก
ดำเนินสะดวก ราชบุรี
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ] 274 [ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024