Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เสริมสวยอารีย์รัตน์
วิชาชีพ
ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-640090
เปิดปกติ
2
กวดวิชาภาษาอังกฤษพนิดา
กวดวิชา
ท่ามะกา กาญจนบุรี
เปิดปกติ
3
กวดวิชา ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกาญจนบุรี (English Plus)
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
4
เสริมสวยลิต้า
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
5
ส่งเสริมอาชีพสุรนารี สาขาทองผาภูมิ
วิชาชีพ
ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
เปิดปกติ
6
กวดวิชา รวีกาญจน์
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
7
เสริมสวยนิรันดร์รัตน์ ธรรมรัตน์ กาญจนบุรี
วิชาชีพ
ท่ามะกา กาญจนบุรี
เปิดปกติ
8
สอนศิลปะกมลรัตน์กาญจนบุรี
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เลิกกิจการ
9
กวดวิชา วรรณพัฒนศึกษา
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
10
กวดวิชา ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เลิกกิจการ
11
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี และภาษาสแควร์พลัส
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
12
กวดวิชาต้นกล้ากาญจน์
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 843470961
เปิดปกติ
13
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษ อิงลิชโฮม
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
14
กวดวิชาชาญพัฒนศึกษากาญจนบุรี
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-511280
เลิกกิจการ
15
กาญจนบุรีเสริมปัญญา
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 06-6291405,09-8375848
เลิกกิจการ
16
กวดวิชากาญจนบุรี
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-623593
เปิดปกติ
17
กวดวิชานิดกาญจนบุรี
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-620280
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาวงศ์วิทยาบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เลิกกิจการ
19
จีระวรรณรำไทยกาญจนบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-622728
เลิกกิจการ
20
ดุริยประสิทธิ์รำไทย
ศิลปะและกีฬา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 34,622,728,018,992,400
เปิดปกติ
21
กอล์ฟกาญจนบุรี
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 19236398
เปิดปกติ
22
ประทีปพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 34514258
เลิกกิจการ
23
อาชีวพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 34511890
เลิกกิจการ
24
สยามคอมพิวเตอร์และภาษา(สาขากาญจนบุรี)
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 515754
เลิกกิจการ
25
ชัยจิตต์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 511137
เลิกกิจการ
26
เสริมสวยเกศกาญจน์
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-512367
เปิดปกติ
27
สมประสงค์คอมพิวเตอร์กาญจนบุรี
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 34621111
เลิกกิจการ
28
เทคโนโลยีพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์กาญจนบุรี
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เลิกกิจการ
29
เสริมสวยพรพนากาญจนบุรี
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-513132
เปิดปกติ
30
จีนศึกษากาญจนบุรี
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-515198
เปิดปกติ
31
ประสิทธิ์ศิลป์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ท่ามะกา กาญจนบุรี 34561861
เลิกกิจการ
32
คอมพิวเตอร์กาญจน์
วิชาชีพ
ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-541844
เปิดปกติ
33
ท่าม่วงคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
ท่าม่วง กาญจนบุรี 034-626188
เลิกกิจการ
34
กวดวิชาชาญพัฒนศึกษากาญจนบุรี สาขาถนนอู่ทอง
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 064-623300
เลิกกิจการ
35
กาญจนบุรีการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 034-622674
เปิดปกติ
36
กวดวิชารวมสมองกาญจนบุรี
กวดวิชา
ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-562237
เปิดปกติ
37
กวดวิชา สมาร์ท อิงลิช สาขากาญจนบุรี
กวดวิชา
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เลิกกิจการ
38
แสงชูโตบริบาล
วิชาชีพ
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
39
กวดวิชา เอสพี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบุรี
กวดวิชา
ป4-ม6
เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
เปิดปกติ
40
นเรศวรวิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 35511006
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ] 276 [ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024