Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาอาจารย์ปิง สุพรรณบุรี
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
2
ดนตรีสยามกลการ สุพรรณบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
3
กวดวิชาดังใจ สุพรรณบุรี
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 355,236,880,891,233,000
เปิดปกติ
4
กวดวิชาลิ่มทอง
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
5
กวดวิชารวมดาว ท๊อปคะเด็ท เซนเตอร์
กวดวิชา
ด่านช้าง สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
6
กวดวิชาเลิศวิทย์
ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
7
ดิโอเรียลทัล อะคาเดมี่ สุพรรณบุรี
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 804316378
เลิกกิจการ
8
กวดวิชาชาติถาวร
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 35500740
เลิกกิจการ
9
กวดวิชาอัจฉริยะ
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 035-525229
เปิดปกติ
10
กวดวิชาสหศาสตร์
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 081-9818713
เปิดปกติ
11
ดนตรียามาฮ่าสุพรรณ
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 035-511680
เปิดปกติ
12
วัฒนศิริศึกษาสุพรรณบุรี
วิชาชีพ
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 035-511684
เปิดปกติ
13
พัฒนกิจคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
วิชาชีพ
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
14
สุพรรณคอมพิวเตอร์
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
15
สอนคอมพิวเตอร์ (จ.สุพรรณบุรี)
วิชาชีพ
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
16
ศุภมิตร
วิชาชีพ
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
17
สหวิทย์การอาชีพ
วิชาชีพ
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
18
คอมพิวเตอร์1998
วิชาชีพ
ด่านช้าง สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
19
ดวงพรพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
อู่ทอง สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
20
อู่ทองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
อู่ทอง สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาเบ๊สท์คอนเซ็พท์
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 035-547198
เลิกกิจการ
22
รัชดาวิทยา สุพรรณบุรี
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 035-501150
เลิกกิจการ
23
กวดวิชาเรืองปัญญา
กวดวิชา
อู่ทอง สุพรรณบุรี
เลิกกิจการ
24
กวดวิชาบ้านรักเรียน
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 035-511043
เปิดปกติ
25
สอนภาษาและกวดวิชาเอ็น เค
ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 035-582089, 035-581075
เปิดปกติ
26
กวดวิชาเฉลิมพล
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 035-500840
เปิดปกติ
27
กวดวิชาชัยพฤกษ์ สุพรรณบุรี
กวดวิชา
เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
เปิดปกติ
28
บำรุงวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ม6
เมืองนครปฐม นครปฐม 34241477
เปิดปกติ
29
อนุบาลไผทวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 34241336
เปิดปกติ
30
บอสโกพิทักษ์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองนครปฐม นครปฐม 034377683-4
เปิดปกติ
31
อนุบาลเพ็ญศิริ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองนครปฐม นครปฐม 34252027
เปิดปกติ
32
อนุบาลจิตรมณี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองนครปฐม นครปฐม 34253203
เลิกกิจการ
33
เจริญศิลป์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 34242617
เปิดปกติ
34
ธรรมาภิสมัย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 034306203-4
เปิดปกติ
35
อำนวยวิทย์นครปฐม
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 34261382
เปิดปกติ
36
อนุบาลจันทร์สว่างกูล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 34255373
เปิดปกติ
37
อนุบาลสุธีธร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 034211867-9
เปิดปกติ
38
อนุบาลเสริมปัญญา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 34257288
เปิดปกติ
39
อนุบาลศิริวรรณ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 34255580
เปิดปกติ
40
หอเอกวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองนครปฐม นครปฐม 034275258-9
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ] 278 [ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024