Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาอัจฉริยะสร้างได้
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
2
กวดวิชาภิญญาพัชญ์
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
3
สอนภาษาซอลตี้
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
4
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองเบรนฟิตเนส นครปฐม
เสริมทักษะชีวิต
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
5
กวดวิชาบ้านครูสมใจ
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
6
กวดวิชาเลิร์นนิ่งแลนด์ นครปฐม
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
7
สอนภาษาอังกฤษเจล นครปฐม
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
8
สอนภาษาญี่ปุ่นไทยยามากิ
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
9
กวดวิชาบ้านประดับดาว
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
10
กวดวิชาคุรุยุวพัฒน์
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
11
กวดวิชานิสชยารินทร์
กวดวิชา
พุทธมณฑล นครปฐม
เปิดปกติ
12
กวดวิชาและเสริมวิชาการเด่นภูมิ
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
13
กวดวิชาวรรณศิลป์
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
14
สุขอนันต์เสริมปัญญา
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 34256514
เปิดปกติ
15
กวดวิชาพัฒนวรรณ
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-241021
เปิดปกติ
16
กวดวิชาจิตวิสุทธิ์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 34270767
เปิดปกติ
17
กวดวิชาณัฐกาญจ์
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 34275100
เปิดปกติ
18
สัมมาอาชีวสิกขาปฐมอโศก
ปวช
เมืองนครปฐม นครปฐม 034258470-1
เลิกกิจการ
19
ดนตรีนครปฐม
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-272345
เปิดปกติ
20
สอนศิลปะต้นศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครปฐม นครปฐม 34250006
เลิกกิจการ
21
ศิริจิตรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 34251353
เลิกกิจการ
22
เลิศกิจพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 34258835
เลิกกิจการ
23
สอนตัดเสื้อกัลยา
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-251782
เลิกกิจการ
24
เสริมสวยขาวลออ
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-259829
เปิดปกติ
25
สอนตัดเสื้อเสริมสวยวิไล
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-211286
เปิดปกติ
26
เบญจธุรกิจพิมพ์สัมผัสและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034257289, 084-0978227
เลิกกิจการ
27
จินตศึกษานครปฐม
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 34272998
เปิดปกติ
28
วยากรณ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 34213009
เปิดปกติ
29
ราชวิถีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 34255253
เลิกกิจการ
30
สโมทัยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 34251833
เลิกกิจการ
31
หอเอกวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-275258
เปิดปกติ
32
ไตรรัตน์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 34256541
เลิกกิจการ
33
เสริมสวยวรรณวิภา
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-259886
เลิกกิจการ
34
สอนตัดเสื้อโสภี
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-211286
เปิดปกติ
35
กำแพงแสนพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กำแพงแสน นครปฐม 34281765
เปิดปกติ
36
กวดวิชาบ้านความรู้และเพิ่มพูนปัญญา
กวดวิชา
กำแพงแสน นครปฐม 034-282492
เปิดปกติ
37
สอนตัดเสื้อเสริมสวยคุณจอก
วิชาชีพ
นครชัยศรี นครปฐม 34331902
เลิกกิจการ
38
นครชัยศรีคอมพิวเตอร์และการบัญชี
วิชาชีพ
นครชัยศรี นครปฐม 34333082
เปิดปกติ
39
สุริยะฉายคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
บางเลน นครปฐม 34,391,645,034,301,500
เลิกกิจการ
40
กวดวิชาศูนย์ศึกษาสามพราน
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม 34311468
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ] 281 [ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024