Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สมปรารถนา
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม 34311415
เปิดปกติ
2
สอนตัดเสื้อจารุวรรณ
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม 34,311,956,034,311,300
เลิกกิจการ
3
ปรุงวิทยาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม
เลิกกิจการ
4
เมืองไทยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม 348114450
เปิดปกติ
5
วิทยาการศึกษาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม 344205322
เปิดปกติ
6
ไร่ขิงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม 34322791
เลิกกิจการ
7
สอนตัดเสื้อวิภารัตน์
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม 0348058711-2
เปิดปกติ
8
เสริมสวยเกศสุวรรณ
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม 24290671
เปิดปกติ
9
จินตศึกษา
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
10
ตรียาพรเนิสซิ่ง
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-257451
เปิดปกติ
11
สอนภาษาต่างประเทศไมนิจิ
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-271515-7
เปิดปกติ
12
เสริมสวยกฤษณา
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-252671
เปิดปกติ
13
บ้านภาษา
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-256244
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาพัฒนปัญญา
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-244329
เลิกกิจการ
15
ชนากานต์บริรักษ์
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม
เลิกกิจการ
16
หัตถศาสตร์ไทย "ชีวกโกมารภัจจ์ศาสตร์"
วิชาชีพ
พุทธมณฑล นครปฐม
เลิกกิจการ
17
ศิลปภาษา
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-272066-7
เปิดปกติ
18
กวดวิชาธนานนท์
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-254456
เลิกกิจการ
19
กวดวิชาเสริมสิทธิ์วิทยา
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
20
เสริมทักษะภาษาอังกฤษนครปฐม
วิชาชีพ
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-242413
เลิกกิจการ
21
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อี ซี ซี ศาลายา
วิชาชีพ
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
22
กวดวิชารุจี จินตคณิต
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
23
กวดวิชาวิทยาธาร
กวดวิชา
พุทธมณฑล นครปฐม
เปิดปกติ
24
กวดวิชาภรภัทร
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
25
พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ กู๊ด เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
26
สอนศิลปะ ทรีซี อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม 034-257557
เปิดปกติ
27
ศึกษาพัฒนาปัญญา (นครปฐม)
กวดวิชา
เมืองนครปฐม นครปฐม
เลิกกิจการ
28
บ้านวิชาการครูก้อย
กวดวิชา
บางเลน นครปฐม
เปิดปกติ
29
กวดวิชาดาวจรัส
กวดวิชา
สามพราน นครปฐม
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาบ้านเสริมปัญญา
กวดวิชา
พุทธมณฑล นครปฐม
เปิดปกติ
31
ศรีทัศน์ดำรงวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34412089
เปิดปกติ
32
สาครวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34412644
เลิกกิจการ
33
เจริญศิลป์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34412053
เปิดปกติ
34
อันนาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34497156
เปิดปกติ
35
มหาชัยคริสเตียนวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34411166
เปิดปกติ
36
อนุบาลสมฤดี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34412669
เปิดปกติ
37
อนุบาลน้อมจิตต์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34411735
เปิดปกติ
38
สมฤดีสมุทรสาคร
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34412669
เปิดปกติ
39
อนุสรณ์ศุภมาศ
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34826196
เปิดปกติ
40
อนุบาลเกาะสมุทร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34423747
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ] 282 [ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024