Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลต้นกล้า
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34816080
เปิดปกติ
2
ผดุงราษฎร์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 34471386
เลิกกิจการ
3
อนุบาลบ้านทอฝัน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 28130595
เปิดปกติ
4
ประชินนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 34471921
เปิดปกติ
5
ปัญจพรพิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 034473754-5
เปิดปกติ
6
อนุบาลยุวธัช
สามัญศึกษา
อ1-ป6
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 24200066
เปิดปกติ
7
สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 034481105, 034483319
เปิดปกติ
8
บ้านแพ้ววิทยา(ตี่งตง)
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 34481312
เปิดปกติ
9
ทานตะวันไตรภาษา
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034494823-5
เปิดปกติ
10
อัตตาภิวัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
เปิดปกติ
11
สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
12
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
13
สามชัยวิเทศศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ม6
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34871190
เปิดปกติ
14
อนุบาลช้างน้อย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
15
สมฤดีสารินซิตี้
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
16
สุขสวัสดิ์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 34460047
เปิดปกติ
17
มานาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-429002
เลิกกิจการ
18
สอนศิลปการแต่งผมแต่งหน้าเลดี้
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-428112
เปิดปกติ
19
มหาชัยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาเปรมปัณณวิชญ์
กวดวิชา
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาศิริทรัพย์
กวดวิชา
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
เปิดปกติ
22
เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนาสมุทรสาคร
เสริมทักษะชีวิต
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
23
ดนตรีสยามกลการพอร์โต้ชิโน่สมุทรสาคร
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
24
กวดวิชาเดอะวิทย์ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 8,756,345,000,823,240,000
เปิดปกติ
25
ดนตรีเคพีเอ็นสารินซิตี้
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 876836611
เปิดปกติ
26
สอนภาษาไบร์ทเมอริท
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
27
ดนตรีสมุทรสาคร(ยามาฮ่า)
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034810342-3
เลิกกิจการ
28
อิสสระพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 423641
เลิกกิจการ
29
สอนพิมพ์ดีดเทคนิคการพิมพ์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-424272
เปิดปกติ
30
นวศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-815711
เปิดปกติ
31
สอนตัดเสื้อเสริมสวยมณีวรรณ
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34423400
เปิดปกติ
32
เสริมทักษะสาริมาน
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-411802
เลิกกิจการ
33
สอนตัดเสื้อและตัดผมแพร
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34811176
เลิกกิจการ
34
เลิศบริบาล
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-424990
เปิดปกติ
35
สาครสหวิทยา
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 815,272,424,638
เลิกกิจการ
36
ปิ่นเจริญการบัญชีและพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 423,698,427,744
เลิกกิจการ
37
รัตนาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 425577
เลิกกิจการ
38
ศรีวิชัยอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02-4310070
เปิดปกติ
39
สยามคอมพิวเตอร์และภาษาสาขาสมุทรสาคร
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 810594
เปิดปกติ
40
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์สมุทรสาคร
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 4269189
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ] 283 [ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024