Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
รากแก้ว
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 34836051
เลิกกิจการ
2
ก่อเกียรติคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 5.41E+12
เลิกกิจการ
3
ฝึกอบรมวิชาชีพสมุทรสาคร
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 0-34422466
เลิกกิจการ
4
กวดวิชาอัครศึกษา
กวดวิชา
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 34,844,640,034,473,100
เลิกกิจการ
5
สอนขับรถยนต์สุคนธวิท
วิชาชีพ
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 34844244
เลิกกิจการ
6
สอนตัดเสื้อ-เสริมสวยเรวดี
วิชาชีพ
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 19252010
เลิกกิจการ
7
เพชรเกษมบัณฑิต
วิชาชีพ
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 28116398
เลิกกิจการ
8
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์อ้อมน้อย
วิชาชีพ
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 02-4200546
เปิดปกติ
9
อ้อมน้อยพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 28111231
เลิกกิจการ
10
อักษรบัณฑิต
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 034-827043
เลิกกิจการ
11
เลิศคณิต 5
กวดวิชา
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 037-836278
เปิดปกติ
12
เลิศสหกรณ์
กวดวิชา
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
13
สอนภาษาอังกฤษเจล
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
14
พีเอสอิเล็กทรอนิกส์
วิชาชีพ
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
เปิดปกติ
15
ดนตรีโซนาต้า
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
เปิดปกติ
16
ปุโรทกานนท์บูรณะ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34717600
เปิดปกติ
17
ดรุณานุกูล
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34712524
เปิดปกติ
18
ประกอบวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34720031
เปิดปกติ
19
เอื้อวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34716012
เปิดปกติ
20
กงหลีเจี้ยนหมิน
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34,711,533,034,736,000
เปิดปกติ
21
ดรุณานุเคราะห์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บางคนที สมุทรสงคราม 34761810
เปิดปกติ
22
นารีวัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บางคนที สมุทรสงคราม 34761346
เลิกกิจการ
23
ถาวรวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
อัมพวา สมุทรสงคราม 34751733
เปิดปกติ
24
วิริยะวิทยามูลนิธิ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
อัมพวา สมุทรสงคราม 34751223
เปิดปกติ
25
อนุกูลวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
อัมพวา สมุทรสงคราม 34751576
เปิดปกติ
26
ล้อมรัก
สามัญศึกษา
อ1-ป6
อัมพวา สมุทรสงคราม 34725752
เปิดปกติ
27
ล้อมรักแม่กลอง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
28
สารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม
สามัญศึกษา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
29
แม่กลองติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
30
ครูวิรงรอง
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
31
เพื่อนปราชญ์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เลิกกิจการ
32
ธนสินนวดแผนไทย
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
33
กวดวิชาธีรพันธ์ ธีรเดช
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
34
กวดวิชากลุ่มพัฒนาภาษาอังกฤษ สมุทรสงคราม
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
35
กวดวิชาบ้านน้าลักษณ์
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
36
กวดวิชายูซีอี.พัฒนา
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
37
พี่เจ้าพี่โจติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
38
หมิงลู่
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
39
กวดวิชาวิทย์ปัญญา
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34751190
เลิกกิจการ
40
แม่กลองการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34711692
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ] 284 [ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024