Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ภัชกรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34714494
เลิกกิจการ
2
สมุทรสงครามคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34714765
เปิดปกติ
3
เครื่องเสียงรถยนต์สมุทรสงคราม
วิชาชีพ
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 34751961
เปิดปกติ
4
สอนตัดเสื้อศรีสอาด
วิชาชีพ
อัมพวา สมุทรสงคราม 34751158
เลิกกิจการ
5
กวดวิชาภัทรา
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
6
แม่กลองวิชาการ กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เลิกกิจการ
7
กวดวิชาบ้านครูประเชิญ
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
8
บ้านเป็นมิตร
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
9
กวดวิชาพิมพ์พจี
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
10
เสริมศึกษาแม่กลอง กวดวิชา ศิลปะและดนตรี
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
11
จีเนียต คอร์เนอร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
12
กวดวิชาพัฒนาศึกษาถาวร (กาลิเลโอ) แม่กลอง
กวดวิชา
เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
เปิดปกติ
13
อรุณประดิษฐ์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32425371
เปิดปกติ
14
สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032401771-2
เปิดปกติ
15
ศึกษาปัญญา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32425193
เปิดปกติ
16
ปริยัติรังสรรค์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32425189
เปิดปกติ
17
อนุบาลเทพศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32427950
เปิดปกติ
18
อนุบาลศึกษาปัญญา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32425193
เปิดปกติ
19
อนุบาลแสงมิตร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32426131
เปิดปกติ
20
เปรมฤดี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32426596
เปิดปกติ
21
เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032424505-6
เปิดปกติ
22
อนุบาลบันไดอิฐ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32427746
เปิดปกติ
23
อนุบาลศศิมา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032411516-7
เปิดปกติ
24
อนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32440298
เปิดปกติ
25
ราษฎร์วิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 32425385
เปิดปกติ
26
อนุบาลวุฒิสารศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ชะอำ เพชรบุรี 32471464
เปิดปกติ
27
แก่นจันทร์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ชะอำ เพชรบุรี 32471316
เปิดปกติ
28
วัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5)
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เขาย้อย เพชรบุรี
เปิดปกติ
29
สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
สามัญศึกษา
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 861036650
เปิดปกติ
30
อิสลามดำรงธรรม
สามัญศึกษา
อ1-ม6
บ้านแหลม เพชรบุรี
เปิดปกติ
31
พัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม6
บ้านแหลม เพชรบุรี
เปิดปกติ
32
อนุบาลพร้อมวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032418444, 032411224
เปิดปกติ
33
ธรรมิกวิทยา
การศึกษาพิเศษ
อ1-ม6
เขาย้อย เพชรบุรี
เปิดปกติ
34
บุญรัตน์คอมพิวเตอร์และภาษาเพชรบุรี
วิชาชีพ
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032-401219
เปิดปกติ
35
กวดวิชาฮับเอดดูเคชั่นเพชรบุรี
กวดวิชา
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032-414310
เลิกกิจการ
36
กวดวิชาโฟกัสเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 032-428119
เลิกกิจการ
37
เลิศพิชญศึกษา
กวดวิชา
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
เปิดปกติ
38
ประเสริฐพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ชะอำ เพชรบุรี
เปิดปกติ
39
กวดวิชาวีซ่า (VZA)
กวดวิชา
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
เปิดปกติ
40
ปัญญากาญจน์
กวดวิชา
ท่ายาง เพชรบุรี 32771321
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ] 285 [ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024