Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ปานจิตวิทย์วัฒน์
กวดวิชา
สิชล นครศรีธรรมราช 75367205
เปิดปกติ
2
สอนตัดเสื้อเสริมสวยบุษยา
วิชาชีพ
สิชล นครศรีธรรมราช 75536248
เปิดปกติ
3
สอนตัดเสื้อเสริมสวยอารีย์รัตน์
วิชาชีพ
สิชล นครศรีธรรมราช 75536221
เปิดปกติ
4
เสริมสวยเมธี
วิชาชีพ
ขนอม นครศรีธรรมราช 75528115
เปิดปกติ
5
กวดวิชาเตรียมบัณฑิต
กวดวิชา
ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 09-9727259
เปิดปกติ
6
ปวันวิทย์ศึกษา(ทางไปรษณีย์)
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 75343338
เลิกกิจการ
7
สอนขับรถชัยยนต์กลการ
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-421830
เปิดปกติ
8
บัณฑิตพัฒนา
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
9
ปัญญารักษ์
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
10
ภูมิปัญญาตะวันออก
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เลิกกิจการ
11
เดอะเบรน นครศรีธรรมราช
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
12
สมาร์ทคิดส์
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
13
กวดวิชาสมาร์ทนครศรีธรรมราช
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
14
พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ สาขาทุ่งสง
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-329208
เปิดปกติ
15
สอนตัดผมและเสริมสวยสุวณีย์
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 075-424065
เปิดปกติ
16
อีซีแอลซี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
เลิกกิจการ
17
สอนตัดผมและเสริมสวยวาสนา
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 75332451
เปิดปกติ
18
นครศึกษาการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
19
กวดวิชาวรรณสรณ์
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
20
กวดวิชานครศรีธรรมราช
กวดวิชา
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
21
ศรีนครการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
22
กวดวิชา สมาร์ท นครศรีธรรมราช ท่าศาลา
กวดวิชา
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
23
เสริมสวยวิลาวัลย์
วิชาชีพ
ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
24
กวดวิชา ฉัตรชัย เซ็นเตอร์
กวดวิชา
ปากพนัง นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
25
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
วิชาชีพ
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
26
กวดวิชาสมาร์ททุ่งใหญ่
กวดวิชา
ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
27
โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกระบี่ กระบี่ 75611091
เปิดปกติ
28
อิศรานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกระบี่ กระบี่ 75611230
เปิดปกติ
29
กิตติวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองกระบี่ กระบี่ 75644394
เปิดปกติ
30
อนุบาลโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองกระบี่ กระบี่ 75612706
เลิกกิจการ
31
สาธิตคำนวณ
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองกระบี่ กระบี่
เปิดปกติ
32
ประทีปศึกษา
สามัญศึกษา
ม1-ม3
เมืองกระบี่ กระบี่ 75644293
เปิดปกติ
33
ภูมิสวรรค์วิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม3
เมืองกระบี่ กระบี่ 75644128
เปิดปกติ
34
เจริญวิชช์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เขาพนม กระบี่ 75689136
เปิดปกติ
35
พัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เกาะลันตา กระบี่ 0-9144-0515
เปิดปกติ
36
วิทยาการอิสลาม
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองกระบี่ กระบี่ 12714904
เปิดปกติ
37
อนุบาลรามเดชา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
อ่าวลึก กระบี่ 075681341-2
เปิดปกติ
38
ประกอบธรรมอิสลาม
สามัญศึกษา
ม1-ม6
อ่าวลึก กระบี่ 75682152
เปิดปกติ
39
สันติวิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
อ่าวลึก กระบี่ 06-2894096
เปิดปกติ
40
อนุบาลคณาพร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ปลายพระยา กระบี่ 75687426
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ] 294 [ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024