Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สุทธินอนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ตะกั่วป่า พังงา 76421191
เปิดปกติ
2
อนุบาลนิลุบล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ตะกั่วป่า พังงา 76421712
เปิดปกติ
3
อนุบาลบ้านเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-ป6
คุระบุรี พังงา 76491158
เปิดปกติ
4
สังคมอิสลามวิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
ทับปุด พังงา 76419154
เปิดปกติ
5
ตัรบียะห์อิสลามียะห์
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม6
ทับปุด พังงา 76417127
เปิดปกติ
6
ศิริราษฎร์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ท้ายเหมือง พังงา 76571311
เปิดปกติ
7
บุญแสวงวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ท้ายเหมือง พังงา 76445237
เปิดปกติ
8
ดาริสสลามวิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
คุระบุรี พังงา
เปิดปกติ
9
เยาววิทย์
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
กะปง พังงา
เปิดปกติ
10
เพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์)
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
ท้ายเหมือง พังงา 76445446
เปิดปกติ
11
ศรัทธาธรรม
สามัญศึกษา
ม1-ม3
เกาะยาว พังงา
เปิดปกติ
12
ดรุณวิทยาพังงา
สามัญศึกษา
ม1-ม3
ตะกั่วทุ่ง พังงา
เลิกกิจการ
13
ฟาฮัดวิทยาทาน
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ทับปุด พังงา
เปิดปกติ
14
ขจรเกียรติโคกกลอย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ตะกั่วทุ่ง พังงา
เปิดปกติ
15
กวดวิชาจินตคณิตพังงา
กวดวิชา
เมืองพังงา พังงา
เปิดปกติ
16
เขาหลักสปา อคาเดมี
วิชาชีพ
ตะกั่วป่า พังงา
เปิดปกติ
17
กวดวิชาภาษาอังกฤษ สมาร์ท อิงลิช โคกกลอย
กวดวิชา
ตะกั่วทุ่ง พังงา
เปิดปกติ
18
กวดวิชามายด์เอ็ดดูเคชั่นพังงา
กวดวิชา
เมืองพังงา พังงา
เปิดปกติ
19
กวดวิชาภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตร ครูพจน์
กวดวิชา
เมืองพังงา พังงา
เปิดปกติ
20
กวดวิชาพังงาติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองพังงา พังงา
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาคณิตฯ - อังกฤษ ครูเดือน
กวดวิชา
เมืองพังงา พังงา
เปิดปกติ
22
กวดวิชาปัญญาวรรธน์
กวดวิชา
ตะกั่วป่า พังงา
เปิดปกติ
23
เสริมสวยมาร์ฐิณี
วิชาชีพ
เมืองพังงา พังงา 76412395
เลิกกิจการ
24
สอนคอมพิวเตอร์อัจฉริยภาพ พังงา
วิชาชีพ
ตะกั่วทุ่ง พังงา 76581555
เปิดปกติ
25
สอนออกแบบทรงผม-เสริมสวย รุ่งทรัพย์
วิชาชีพ
ทับปุด พังงา
เปิดปกติ
26
กวดวิชาเดอะจีเนียส สคูล
กวดวิชา
เมืองพังงา พังงา 76430247
เลิกกิจการ
27
ขจรเกียรติศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76215787
เปิดปกติ
28
ดาวรุ่งวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76212137
เปิดปกติ
29
พุทธมงคลนิมิตร
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76211771
เปิดปกติ
30
กาญจนวัฒน์วิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76212162
เปิดปกติ
31
เทพอำนวยวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76221773
เปิดปกติ
32
ดาราสมุทรภูเก็ต
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76212392
เปิดปกติ
33
อนุบาลกนกขวัญ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76212663
เปิดปกติ
34
อนุบาลภูเก็ตกุลธิดา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76215667
เปิดปกติ
35
อนุบาลบุษบง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76212327
เปิดปกติ
36
อนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76222922
เปิดปกติ
37
อนุบาลมุสลิมภูเก็ต
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ตรวจสอบสภาพ
38
วิทยาสาธิต
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076226028-30
เปิดปกติ
39
นานาชาติมอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภูเก็ต
นานาชาติ
อนุบาล1 - ประถม 6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076288923, 076289200, 076288281
เปิดปกติ
40
มุสลิมวิทยาภูเก็ต
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76214436
ตรวจสอบสภาพ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ] 297 [ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024