Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76234483
เปิดปกติ
2
ถลางวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
ถลาง ภูเก็ต 76311172
เปิดปกติ
3
อนุบาลถลางวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ถลาง ภูเก็ต 76274326
เปิดปกติ
4
ขจรเกียรติพัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
5
อนุบาลลากูน่า ภูเก็ต
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
6
อนุบาลแสงตะวัน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
7
กาละพัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-3
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
8
ขจรเกียรติถลาง
สามัญศึกษา
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
9
ตาริกพิทยพัฒน์
สามัญศึกษา
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
10
สอนภาษาเอเซียตะวันออก
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76220002
เลิกกิจการ
11
แอนนาสอนภาษา ป่าตอง (สาขา 2)
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76261390
เปิดปกติ
12
สอนตัดเสื้อดวงเดือน
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76225604
เปิดปกติ
13
ฝึกอบรมวิชาชีพครูภาษาต่างประเทศ ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76236306
เปิดปกติ
14
บูรพาปัญญา ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 07-6224483
เปิดปกติ
15
บันยันทรี สปา อคาเดมี่
วิชาชีพ
ถลาง ภูเก็ต 076-324390
เปิดปกติ
16
ภูเก็ตภาษาอคาเดมี
วิชาชีพ
ถลาง ภูเก็ต 74325229
เปิดปกติ
17
สอนภาษารัสเซียยูราเซียน
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76261314
เลิกกิจการ
18
สอนภาษาทีทีทีภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 07-0802759
เปิดปกติ
19
พัฒนาภาษา-กะรน
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76398282
เลิกกิจการ
20
สอนขับรถยนต์ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76213231
เปิดปกติ
21
ภาษาภูเก็ตไชเนนซิส
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-354272
เปิดปกติ
22
ภูเก็ต สปา อคาเดมี
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76273394
เปิดปกติ
23
ดนตรียามาฮ่า บิ๊กซี ภูเก็ต
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-249409
เปิดปกติ
24
ศิลปะสร้างสรรค์ภูเก็ต
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76254341
เปิดปกติ
25
กวดวิชาอรุณนพ
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-256106
เปิดปกติ
26
กวดวิชาวรรณสรณ์ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-234814
เปิดปกติ
27
กวดวิชาบ้านครูชัยเยนทร์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 14154975
เปิดปกติ
28
กาญจนาสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต 18952173
เปิดปกติ
29
ภูเก็ตเสริมศึกษา
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-221611
เปิดปกติ
30
กวดวิชาภูเก็ตติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-356177
เปิดปกติ
31
อิสลามพัฒนา
สอนศาสนาอิสลาม
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76391230
เปิดปกติ
32
นานาชาติบริติช ภูเก็ต
นานาชาติ
ปีที่ 1-13
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76238711
เปิดปกติ
33
สอนดนตรีนิภาดา
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 210837
เลิกกิจการ
34
ภูเก็ตการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-222333
เปิดปกติ
35
ภูเก็ตไทยหัวตอนบ่าย
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076234482-3
เปิดปกติ
36
บางกอกพณิชยการ-ศูนย์ภาษานานาชาติ
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 211744
เลิกกิจการ
37
เสริมสวยอุดมพร
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76215386
เปิดปกติ
38
สอนตัดเสื้ออรุณศรีภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76212404
เลิกกิจการ
39
ภูเก็ตการบัญชี
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-212945
เปิดปกติ
40
อัจฉริยพัฒน์ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76234523
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ] 298 [ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024