Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
การนวดไทยภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-211456
เปิดปกติ
2
ดนตรีเกษมเปียโน
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-222088
เปิดปกติ
3
สอนเสริมสวยอาดัมแฮร์ดู
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
4
ภูเก็ต ไอที คิดส์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
5
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันรัตน์ ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
6
สอนขับรถยนต์ปัณณพัฒน์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
7
สอนภาษาเทวี
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
ตรวจสอบสภาพ
8
ฝึกอบรมโบเวน
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
9
ภูเก็ตการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-246111
เปิดปกติ
10
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76210167
เลิกกิจการ
11
ศรีปัญญรัตนกุล
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
12
สาธิตแมตดอทคอมพ์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-234454
เปิดปกติ
13
ภูเก็ตรักษ์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-221610
เปิดปกติ
14
บ้านดนตรีไทย ป.แสงทับทิมและนาฏศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 085-7816653
เปิดปกติ
15
สอนขับรถยนต์ลลิตภัทร
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เลิกกิจการ
16
นวดแผนไทยภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-383307
เลิกกิจการ
17
สอนภาษาเมืองภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
18
รุ่งอรุณวิทยา
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-225942
เปิดปกติ
19
สอนภาษาฉลอง
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-281560
เปิดปกติ
20
ศิลปะเด็กบ้านศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-526551
เลิกกิจการ
21
บีอีเอ (BEA SCHOOL)
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
22
สอนภาษากมลา
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
23
สอนขับรถยนต์กฤษฬา
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
24
ภาษานานาชาติภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
25
สอนภาษาอารียา
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
26
คุณเชาว์สอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
27
ดนตรียามาฮ่านครภูเก็ต
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
28
รัชดาวิทยาภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
29
ภูเก็ตกอล์ฟนานาชาติ
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาเดอะ เบรน ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
31
ป่าตองเกท สอนภาษา
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
32
สอนภาษา ภูเก็ต บีเคเค
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
33
สอนภาษาลินกัวพลัส
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
34
ภาษาที่ สอง
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
35
กวดวิชาภาษาอังกฤษ เอ็นคอนเส็ปท์ ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
36
กวดวิชาเมก้าเคลฟเวอร์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
37
โยคะเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
38
ภูเก็ตสอนเสริม (Phuket Outtime Teaching School)
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
39
กวดวิชาเพราเวอร์ เบรนส
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
40
เพลินศึกษา
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ] 300 [ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024