Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
การนวดไทยภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-211456
เปิดปกติ
2
ดนตรีเกษมเปียโน
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-222088
เลิกกิจการ
3
สอนเสริมสวยอาดัมแฮร์ดู
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
4
ภูเก็ต ไอที คิดส์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
5
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันรัตน์ ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
6
สอนขับรถยนต์ปัณณพัฒน์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
7
สอนภาษาเทวี
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
8
ฝึกอบรมโบเวน
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
9
ภูเก็ตการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-246111
เปิดปกติ
10
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76210167
เปิดปกติ
11
ศรีปัญญรัตนกุล
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
12
สาธิตแมตดอทคอมพ์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-234454
เปิดปกติ
13
ภูเก็ตรักษ์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-221610
เปิดปกติ
14
บ้านดนตรีไทย ป.แสงทับทิมและนาฏศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 085-7816653
เปิดปกติ
15
สอนขับรถยนต์ลลิตภัทร
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
16
นวดแผนไทยภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-383307
เลิกกิจการ
17
สอนภาษาเมืองภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
18
รุ่งอรุณวิทยา
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-225942
เปิดปกติ
19
สอนภาษาฉลอง
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-281560
เปิดปกติ
20
ศิลปะเด็กบ้านศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 076-526551
เลิกกิจการ
21
บีอีเอ
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
22
สอนภาษากมลา
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เลิกกิจการ
23
สอนขับรถยนต์กฤษฬา
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
24
ภาษานานาชาติภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
25
สอนภาษากะทู้ภูเก็ต
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
26
คุณเชาว์สอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
27
ดนตรียามาฮ่านครภูเก็ต
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
28
กวดวิชาฟายด์มี ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
29
ภูเก็ตกอล์ฟนานาชาติ
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
30
กวดวิชาเดอะ เบรน ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
31
ป่าตองเกท สอนภาษา
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
32
สอนภาษา ภูเก็ต บีเคเค
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
33
สอนภาษาลินกัวพลัส
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
34
ภาษาที่สอง
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
35
กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
36
กวดวิชาเมก้าเคลฟเวอร์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
37
โยคะเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
38
ภูเก็ตสอนเสริม
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
39
กวดวิชาเพาเวอร์ เบรนส
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
40
เพลินศึกษา
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ] 300 [ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024