Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย
นานาชาติ
อ1-ม6
ถลาง ภูเก็ต 076-336000
เปิดปกติ
2
กวดวิชาพรศิวศิลป์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
3
มาเอ็ด-ภูเก็ต
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
4
คณิตศิลป์
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
5
นวดแผนไทย แอนด์สปา
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
6
กวดวิชาเอ พลัส (ครูอัง)
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
7
กวดวิชาบ้านครูตา
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
8
นานาชาติ เฮดสตาร์ท
นานาชาติ
ปีที่ 1 - ปีที่ 15
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
9
อีซี่ไซน์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
10
อันดามันสอนภาษานานาชาติ
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
11
กวดวิชาและสอนภาษาเดอะจีเนียส
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
12
สอนขับรถยนต์ "ตีรณา"
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
13
ภูเก็ตเอคซะเลนท์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
14
บูมินทร์สอนภาษานานาชาติและนาฎศิลป์ไทย
ศิลปะและกีฬา
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
15
ไทเกอร์ มวยไทย
ศิลปะและกีฬา
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
16
สอนภาษาคิวเอสเอส กมลา ภูเก็ต
กวดวิชา
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
17
อันดามันสองสอนภาษานานาชาติ
กวดวิชา
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
18
สอนภาษาเวเลน ภูเก็ต
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
19
ฝึกอบรมเฉพาะทางผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
20
กวดวิชาแม็ค ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
21
ดาวนายร้อย ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
22
ดร.ป๊อป
กวดวิชา
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
23
ปัญญากร
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
24
สอนขับรถยนต์ชมปภร
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
25
สอนภาษาเดอะเบสท์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
26
ภาษาต่างประเทศอีซีซี ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
27
สอนทำอาหารไทยถวาย
วิชาชีพ
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
28
สอนบาร์เทนเดอร์
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
29
สอนภาษาเบรนนี่ เอาส์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
30
สอนขับรถยนต์วิลเลี่ยม
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
31
สอนขับรถยนต์สยาม
วิชาชีพ
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
32
นาฎยาสากลภูเก็ต
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
33
สอนขับรถยนต์อันดามัน
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
34
ดนตรีโน๊ตตัวใหญ่
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
35
สอนภาษาและกวดวิชาเซนแนท โนเลดจ์
กวดวิชา
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
36
เอ็มยูติวเตอร์ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
37
สอนภาษาสยาม
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
38
พัฒนาทักษะเคเอสเอส
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
39
ภาษามิสเตอร์ อิงลิช
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
40
ภาษารัสเซียเมืองภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ] 301 [ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024