Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เลเวลฟรี
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
2
สอนภาษา-ทีเฟล ภูเก็ต
กวดวิชา
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
3
เดอะวิทติวเตอร์ ภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
4
รอบรู้ภาษาวิทยา-บ้านตลาดเหนือ
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
5
รอบรู้ภาษาวิทยา-บ้านนาบอน
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
6
รอบรู้ภาษาวิทยา-เมืองภูเก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
7
รอบรู้ภาษาวิทยา-บ้านไม้เรียบ
กวดวิชา
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
8
สอนภาษา ทาร์เก็ต
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
9
ซี.ยู.ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
10
ชายาสหวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
11
สอนภาษาจีน โตมา
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
12
สอนภาษาภูเก็ตราไวย์
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
13
กวดวิชาแฮ็พพิเมธ
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เลิกกิจการ
14
มวยไทยภูเก็ต
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
15
แห่งอนาคต ภูเก็ต
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
16
ขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต
นานาชาติ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
17
เบสเท็นติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
18
ภูเก็ตเทฟเฟลอาเคเดมี่
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
19
ศรีปัญญรัตนกุล 2
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
20
ถลางสอนภาษานานาชาติ
เสริมทักษะชีวิต
ถลาง ภูเก็ต
เปิดปกติ
21
พัฒนาศักยภาพทางสมอง เบรนฟิตเนส ภูเก็ต
เสริมทักษะชีวิต
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
22
ภูเก็ตวิชเชิร์ด
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
23
สอนภาษา เคพีที กะรน
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
24
สอนดนตรีชายน์มิวสิคอะคาเดมี
ศิลปะและกีฬา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
25
สอนภาษา ธิ อินเตอร์เนชั่นนัล ภูเก็ต
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
26
สนภาษาภูเก็ตคันทีโฮม
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
27
สอนภาษาภูเก็ตอะคาเดมิคส์
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
28
สอนภาษาอัลฟา
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
29
สอนภาษาตงฟัง
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
30
กวดวิชาครูกุล
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
31
สอนภาษาสมาร์ท ภูเก็ต
ศิลปะและกีฬา
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
32
สอนภาษาเจดีย์จันทร์
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
33
ปรีชาสอนภาษานานาชาติ
วิชาชีพ
กะทู้ ภูเก็ต
เปิดปกติ
34
จงหัว
วิชาชีพ
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
35
กวดวิชาครูฟ้า
กวดวิชา
เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
เปิดปกติ
36
มานิตานุเคราะห์
สามัญศึกษา
อ2-ป6
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77272334
เปิดปกติ
37
สัมพันธศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77284060
เปิดปกติ
38
เทพมิตรศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ม6
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77272061
เปิดปกติ
39
ยุวศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77212968
เปิดปกติ
40
ธิดาแม่พระ
สามัญศึกษา
ตอ-ม6
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77272572
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ] 302 [ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024