Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชา พี่หนึ่งคาเด็ท
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
2
กวดวิชา อธิวัฒน์
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077 206331
เปิดปกติ
3
สอนคอมพิวเตอร์เอสเทรนนิ่งเซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077 600373
เปิดปกติ
4
สอนภาษา และไอที เวเลน สมุย
วิชาชีพ
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 809882302
เลิกกิจการ
5
กวดวิชา ไอ สมาร์ท เลิร์นนิ่ง
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 805195888
เปิดปกติ
6
กวดวิชา เป็นหนึ่ง
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77275205
เปิดปกติ
7
เสริมสวยเมลิษา
วิชาชีพ
เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
8
สอนเสริมสวยเกศกัลยา
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 828315971
เปิดปกติ
9
สอนภาษา นิวแลงเกวจ
วิชาชีพ
เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 873862198
เปิดปกติ
10
สอนภาษาเคพีที เกาะพะงัน
วิชาชีพ
เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 77377911
เปิดปกติ
11
กวดวิชาบ้านรวมวิทย์
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 828095383
เปิดปกติ
12
ดนตรีจุฬา
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
13
กวดวิชา ดาวนายร้อย สุราษฎร์ธานี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77200083
เปิดปกติ
14
กวดวิชา ณ ภัทรศึกษา สุราษฎร์ธานี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077272993,077272996-7
เปิดปกติ
15
กวดวิชาอนันตวิทย์
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 858828808
เลิกกิจการ
16
กวดวิชา โกลบอล เลิร์นนิ่ง
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
17
สอนภาษานานาชาติเพลินพะงัน
วิชาชีพ
เกาะพงัน (สาขาตำบลเกาะเต่า)* สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
18
สอนภาษานานาชาติบ้านศิลป์ สุราษฎร์ธานี
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77281265
เปิดปกติ
19
เสริมหลักสูตรเตรียมอุดม
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-285286
เปิดปกติ
20
กวดวิชาสุราษฎร์ธานี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 223388
เลิกกิจการ
21
สิกขาชน
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 216569-70
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาเสริมปัญญาสุราษฎร์ธานี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-288697
เปิดปกติ
23
กวดวิชาบ้านครูแดง
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-283175,019788375
เปิดปกติ
24
กวดวิชาศูนย์เสริมความรู้สุราษฎร์ธานี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77217122
เปิดปกติ
25
กวดวิชาบุษตะวัน
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-220183
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาคณิตคิดเร็วสุราษฎร์ธานี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เลิกกิจการ
27
กวดวิชาเดอะแลงเกวจ
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77216313
เปิดปกติ
28
กวดวิชาจินตคณิตสุราษฎร์ธานี
กวดวิชา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เลิกกิจการ
29
ดนตรีสุราษฎร์ธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-286648
เลิกกิจการ
30
ศิลปมวยไทยสุราษฎร์ธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-282816
เปิดปกติ
31
สิปปกรสอนศิลปะ
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-216386
เปิดปกติ
32
สุราษฎร์ศิลปไท
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77281375
เปิดปกติ
33
รำไทย
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-272256
เปิดปกติ
34
วัฒนาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 281198
เลิกกิจการ
35
สอนตัดเสื้อดารากร
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-282594
เปิดปกติ
36
อาชีวะบุญเรืองหัตถศาสตร์และสปา
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 077-273336
เลิกกิจการ
37
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77273062
เปิดปกติ
38
สอนเสริมสวยพรรณฑิพพา
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 273944
เลิกกิจการ
39
ชินวัฒน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 273291
เลิกกิจการ
40
ธุรกิจพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 77222994
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ] 306 [ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024