Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ไอ คิว พลัส
กวดวิชา
เมืองระนอง ระนอง 77834321
เปิดปกติ
2
รัชดาวิทยา ระนอง
สามัญศึกษา
เมืองระนอง ระนอง
เลิกกิจการ
3
ชุมพรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชุมพร ชุมพร 77576765
เปิดปกติ
4
พุทธยาคมศรียาภัย
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เมืองชุมพร ชุมพร 77503677
เปิดปกติ
5
พิริยะศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชุมพร ชุมพร 77,502,682,077,511,100
เลิกกิจการ
6
นิรมลชุมพร
สามัญศึกษา
ตอ-ม6
เมืองชุมพร ชุมพร 77502145
เปิดปกติ
7
อนุบาลนลินทิพ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองชุมพร ชุมพร 77576381
เลิกกิจการ
8
บุญสมบูรณ์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชุมพร ชุมพร 77574283
เปิดปกติ
9
สหศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชุมพร ชุมพร 77511917
เปิดปกติ
10
ฝวาหมินกงลิ
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองชุมพร ชุมพร 77511148
เปิดปกติ
11
อนุบาลดรุณรัตน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ท่าแซะ ชุมพร 77599152
เปิดปกติ
12
อนุบาลปานฤทัย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ท่าแซะ ชุมพร 77599374
เปิดปกติ
13
หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หลังสวน ชุมพร 77541070
เปิดปกติ
14
อนุบาลเกษมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หลังสวน ชุมพร 77541708
เปิดปกติ
15
หลังสวนคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หลังสวน ชุมพร 77581282
เปิดปกติ
16
ตาแจ้งวังตะกอ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หลังสวน ชุมพร 77541542
เลิกกิจการ
17
เอื้อพรคริสเตียนมอนเตสซอรี่ ชุมพร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ละแม ชุมพร 77559480
เลิกกิจการ
18
เอื้ออำพน
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ละแม ชุมพร 77587122
เปิดปกติ
19
บุณยสมบัติวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สวี ชุมพร 77532236
เปิดปกติ
20
บุญสิทธิ์อนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6, ปวช.-ปวส.
สวี ชุมพร 77532199
เปิดปกติ
21
อนุบาลสุภาภรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ปะทิว ชุมพร
เปิดปกติ
22
อนุบาลบ้านเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
หลังสวน ชุมพร
เปิดปกติ
23
อนุบาลอำนวยสุข
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ปะทิว ชุมพร
เปิดปกติ
24
พัฒนศาสน์วิทยาท่าแซะ
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม6
ท่าแซะ ชุมพร
เปิดปกติ
25
ภูบดินทร์พิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
หลังสวน ชุมพร
เปิดปกติ
26
ชุมพรคอมพิวเตอร์แอนเน็ตเวิร์ก
วิชาชีพ
เมืองชุมพร ชุมพร 077-510042
เปิดปกติ
27
สยามวิชาการบริบาล (ชุมพร)
วิชาชีพ
เมืองชุมพร ชุมพร 077-534445
เปิดปกติ
28
เสริมสวยอารมย์
วิชาชีพ
ท่าแซะ ชุมพร 077-584288
เปิดปกติ
29
กวดวิชาวรนิษฐา
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
30
กวดวิชามิสเตอร์อาว
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
31
อินเตอร์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองชุมพร ชุมพร
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาปุ๋มหยกติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
33
กวดวิชาบ้านพูร์แพร์
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
34
กวดวิชาบ้านครูส้ม
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
35
กวดวิชาเอ็ม.พี.ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
36
กวดวิชากิตติวิทย์
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
37
กวดวิชาจินตาภิวัฒน์
กวดวิชา
หลังสวน ชุมพร
เปิดปกติ
38
กวดวิชาแอลต้า
กวดวิชา
ละแม ชุมพร
เปิดปกติ
39
ภาษาอังกฤษครูแซม
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร 077 506156
เลิกกิจการ
40
อัญชนาลีลาภาษา
กวดวิชา
เมืองชุมพร ชุมพร 077 503750
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ] 309 [ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024