Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนภาษาต่างประเทศสวัสดี
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-231632
เปิดปกติ
2
สหศึกษาวิทยา
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-347224
เปิดปกติ
3
เอกปริญญา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-471500
เปิดปกติ
4
กวดวิชาทันยุค
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-327479
เปิดปกติ
5
มิวสิคทาวน์
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา 074-362133
เปิดปกติ
6
ธิติพัฒน์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-261314
เปิดปกติ
7
กวดวิชาอาจารย์ปิง หาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-243898
เปิดปกติ
8
สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา หาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-2233712
เปิดปกติ
9
ซัคเซสภาษานานาชาติ
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-261951
เปิดปกติ
10
พัฒนาภาษาอังกฤษสงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
11
กวดวิชาเอสซีซีอี หาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
12
กวดวิชาดำรงวัจน์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
13
สอนเสริม ไอ คิว ดี
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
14
ศิลโปไทย
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
15
กวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" หาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-238529-30
เปิดปกติ
16
หาดใหญ่ผู้ช่วยทางการพยาบาล
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
17
วิทยพัฒน์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
18
กวดวิชาเป็นเลิศ
กวดวิชา
สะเดา สงขลา
เปิดปกติ
19
กวดวิชาปัญญาพิวรรธ
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
20
กวดวิชาเดอะติวเตอร์พลัส หาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
21
เด็กดี
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
22
กวดวิชายู - โน ติวเตอร์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
23
ศูนย์วิชาการโฮม หาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-346366
เลิกกิจการ
24
พูลสวัสดิ์ยานยนต์
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 081-5413285
เปิดปกติ
25
กวดวิชาวิทยานุสรณ์ หาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
26
คิดนะคณิต
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เลิกกิจการ
27
บ้านภาษา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
28
สอนภาษาธิชา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
29
ดนตรียามาฮ่าป๊อบปูล่ามิวสิค หาดใหญ่
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
30
เสริมสวยพอลล่า
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
31
ปัญญารัตน์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
32
ไอเดีย เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
33
ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
34
กวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" หาดใหญ่จุติอุทิศ
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
35
อภิชาตินวดแผนไทยพัฒนา
กวดวิชา
บางกล่ำ สงขลา
เปิดปกติ
36
คณิตศาสตร์ครูพี่เบลล์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
37
คอมพิวเตอร์และการออกแบบมัลติมีเดีย
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
38
กวดวิชาบ้านพรุ
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
39
รัชดาวิทยาสงขลา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
40
กวดวิชาแซค
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 346441
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ] 316 [ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024