Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชานวทัศน์ภาษา
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
2
นานาชาติอเมริกัน เพรพ
นานาชาติ
ป1-6
หาดใหญ่ สงขลา 074 218565
เปิดปกติ
3
กวดวิชาดีเลิศ
กวดวิชา
นาทวี สงขลา
เปิดปกติ
4
กวดวิชาพานิชพงศ์
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
5
กวดวิชาและวิชาชีพประตูพิเศษ
หาดใหญ่ สงขลา 074 231039
เปิดปกติ
6
แปซิฟิคโลกดนตรีและศิลปะ
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา 074 343055
เปิดปกติ
7
สอนพิเศษบ้านจีเนียส
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
8
ต้นแบบเด็กศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
9
กวดวิชาพณิชพงศ์
กวดวิชา
ระโนด สงขลา
เปิดปกติ
10
กวดวิชาซาย คองซ์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 262545
เปิดปกติ
11
กวดวิชาอาจารย์นวรัตน์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
12
ทิพยดุริยางค์สงขลา
ศิลปะและกีฬา
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
13
เอเชียคอมพิวเตอร์สิงหนคร
วิชาชีพ
สิงหนคร สงขลา
เปิดปกติ
14
ไทธรรมทัศน์
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
15
กวดวิชาเก่งกล้า
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 261244
เปิดปกติ
16
กวดวิชาดังใจ หาดใหญ่ 2
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 235554
เปิดปกติ
17
กวดวิชาภาษาจีนอีซี่ ไชนีส
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 262195
เปิดปกติ
18
กวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ หาดใหญ่ 2
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 347400
เปิดปกติ
19
กวดวิชาอัจฉริยพัฒน์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 217347
เปิดปกติ
20
พัฒนาทักษะสงแก้ว
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074 252346
เปิดปกติ
21
ดนตรีเคพีเอ็น หาดใหญ่
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา 074 223400
เปิดปกติ
22
หาดใหญ่โฮมรูมคิดส์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
23
กวดวิชาบ้านครูจอย
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 74225545
เปิดปกติ
24
กวดวิชาดรีมเดมี่ หาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 74344996
เปิดปกติ
25
ดนตรีสยามกลการหาดใหญ่
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
26
กวดวิชาบ้านครูออ
กวดวิชา
นาทวี สงขลา
เปิดปกติ
27
สอนภาษาอิงลิชคอนเนอร์
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
28
กวดวิชาอาจารย์ปราณี
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-313443
เปิดปกติ
29
กวดวิชาสาครินทร์
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74311214
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาสหวิทย์สงขลา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74311798
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาไทรงามวิทยา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74311776
เลิกกิจการ
32
สงขลาเสริมศึกษา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74312250
เลิกกิจการ
33
พัฒนาอัจฉริยะสงขลา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74436713
เปิดปกติ
34
เลิศคณิต
เสริมทักษะชีวิต
เมืองสงขลา สงขลา 074-314296
เปิดปกติ
35
กวดวิชาเสริมปัญญา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74480127
เลิกกิจการ
36
กวดวิชาบ้านความรู้
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74313352
เปิดปกติ
37
ดนตรีสงขลา(สยามชัยกลการ)
ศิลปะและกีฬา
เมืองสงขลา สงขลา 074-313973
เปิดปกติ
38
สุกิจพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74311211
เลิกกิจการ
39
วิทยุโทรทัศน์สงขลา
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74312240
เปิดปกติ
40
ศิริวรรณถาวรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 74322352
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ] 317 [ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024