Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาดาวนายร้อย
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 74436266
เปิดปกติ
2
กวดวิชาจีจี้
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-322954
เปิดปกติ
3
ศูนย์การศึกษาภาษา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 74346035
เปิดปกติ
4
เอกวินทร์คอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา 074-218143
เปิดปกติ
5
พัฒนาทักษะรวีธีรภาพ
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-261169
เปิดปกติ
6
โฟกัสติวเตอร์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา 074-245467
เปิดปกติ
7
เฉลิมขวัญกวดวิชา
กวดวิชา
สะเดา สงขลา
เปิดปกติ
8
กวดวิชาบ้านบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-321456
เปิดปกติ
9
วิชาการ "จันทรัตน์"
วิชาชีพ
เมืองสงขลา สงขลา 074-324314
เปิดปกติ
10
สอนศิลปะ "หอศิลป์สยาม"
ศิลปะและกีฬา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
11
บำรุงรักษ์หาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
12
กวดวิชาไบร์ทคิดส์
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
13
กวดวิชาบ้านอัจฉริยะ
กวดวิชา
สทิงพระ สงขลา
เปิดปกติ
14
กวดวิชานิสิต หาดใหญ่
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
15
กวดวิชาต้นกล้า
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
16
เดอะซิม
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
17
กวดวิชายุพาวดีวิทย์
กวดวิชา
รัตภูมิ สงขลา
เปิดปกติ
18
สอนตัดขนสุนัขโกลมี่เพ็ท กรูมมิ่ง แอนด์ สปา
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
19
ปรมัตถ์ศึกษาหาดใหญ่
กวดวิชา
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
20
ภาษาอังกฤษเอ็กซ์เพรส
วิชาชีพ
หาดใหญ่ สงขลา
เปิดปกติ
21
ภาษาสาระสงขลา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-436661
เปิดปกติ
22
พัฒนาอัจฉริยภาพสงขลา
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-436800
เปิดปกติ
23
สงขลาการบริบาล
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-322976-7
เปิดปกติ
24
กวดวิชารักลูก
กวดวิชา
เมืองสงขลา สงขลา 074-435262
เปิดปกติ
25
กวดวิชาม่วงงาม
กวดวิชา
อนุบาล ถึง ประถมศึกษา
สิงหนคร สงขลา 085-1622770
เปิดปกติ
26
กวดวิชาเข้าเตรียมทหารหาดใหญ่
กวดวิชา
ม1-ม3
บางกล่ำ สงขลา
เลิกกิจการ
27
บ้านเกาะแต้ว
ปอเนาะ
เมืองสงขลา สงขลา 812779211
เปิดปกติ
28
อัลฟาลาฮีหย๊ะ
ปอเนาะ
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
29
บ้านท่าสะอ้าน
ปอเนาะ
เมืองสงขลา สงขลา
เปิดปกติ
30
สถาบันอัลกุรอ่านอิบรอฮิมี
ปอเนาะ
สทิงพระ สงขลา 74305017
เปิดปกติ
31
บาหังวิทยา
ปอเนาะ
นาทวี สงขลา
เปิดปกติ
32
ตัรบียะห์ตุดดีนียะห์
ปอเนาะ
นาทวี สงขลา
เปิดปกติ
33
นูรุดดีน(แสงธรรม)
ปอเนาะ
นาทวี สงขลา 74341302
เปิดปกติ
34
ตัรบียาตุลอิสลามียะฮ์
ปอเนาะ
จะนะ สงขลา 812770432
เปิดปกติ
35
นิซอมิดดีน
ปอเนาะ
จะนะ สงขลา 74431351
เปิดปกติ
36
ตะฮ์ฟีซุลกุรอาน
ปอเนาะ
จะนะ สงขลา
เปิดปกติ
37
ผาสุกอิสลาม (ควนมีด)
ปอเนาะ
จะนะ สงขลา 858931601
เปิดปกติ
38
เร๊าะห์มานีย๊ะห์
ปอเนาะ
จะนะ สงขลา
เลิกกิจการ
39
นิติศาสตร์อิสลาม
ปอเนาะ
จะนะ สงขลา 862966994
เปิดปกติ
40
อัลมุขตารีญตุลอิสลามียะฮ์
ปอเนาะ
จะนะ สงขลา 811899638
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ] 322 [ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024