Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
พรศิริกุลสอนภาษา
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง 075-215555-6
เลิกกิจการ
2
จินตศึกษาตรัง
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง 220913
เปิดปกติ
3
วรรณธิดาการช่าง
วิชาชีพ
ย่านตาขาว ตรัง 281122
เปิดปกติ
4
ย่านตาขาวการช่าง
วิชาชีพ
ย่านตาขาว ตรัง 75281413
เลิกกิจการ
5
เสริมสวยศิริพร
วิชาชีพ
ย่านตาขาว ตรัง 075-281452
เปิดปกติ
6
อิสมาอีลียะห์ราษฎร์อุปถัมภ์
สอนศาสนาอิสลาม
ปะเหลียน ตรัง 75289479
เลิกกิจการ
7
วราภรณ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สิเกา ตรัง 75278143
เลิกกิจการ
8
รัษฎาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
รัษฎา ตรัง 75286036
เปิดปกติ
9
สอนตัดผมชายเจียมรัตน์
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง 075-230183
เปิดปกติ
10
บ้านครูโจ้ สอนภาษา
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง 075-590246
เลิกกิจการ
11
ศรีตรังการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง 075-217833
เปิดปกติ
12
ทรี มิวสิค กรุ๊ป
ศิลปะและกีฬา
เมืองตรัง ตรัง 075-220913
เปิดปกติ
13
เสริมทักษะชีวิต
ศิลปะและกีฬา
เมืองตรัง ตรัง 081-0913196
เปิดปกติ
14
สอนขับรถยนต์สมชัยวิทยายนต์ ย่านตาขาว
วิชาชีพ
ย่านตาขาว ตรัง
เลิกกิจการ
15
ธิติประเสริฐการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
16
รัชดาวิทยา สาขาตรัง
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
17
กวดวิชาแอลฟา ตรัง 1
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาแอลฟา ตรัง 2
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เลิกกิจการ
19
เอ็นเอเอส สาขาตรัง
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
20
เพชรเจริญสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ตรัง
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
22
กวดวิชาวิทยานุสรณ์ (ตรัง)
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
23
กวดวิชาเขมปัญญา
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
24
กวดวิชาจันทรัฐ
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
25
ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำ
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง 75,221,184,075,220,900
เปิดปกติ
26
สอนการอาชีพเรือสำราญ และการบริการ
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง 75571639
เลิกกิจการ
27
กวดวิชาแมทส์แอนด์ฟิสิกส์เฮ้าส์
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง 814887525
เปิดปกติ
28
จีเนียสคลับ
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
29
ตรังอินเตอร์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง
เลิกกิจการ
30
ปรมัตถ์ศึกษา ตรัง
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
31
เสริมทักษะอัพเบรน
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
32
กวดวิชานวศึกษา ตรัง
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง 075217100 0836852253 022524848
เลิกกิจการ
33
ภาษาและกวดวิชาอาจารย์อรรถพล
กวดวิชา
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
34
นาดียาการบริบาลตรัง
วิชาชีพ
เมืองตรัง ตรัง
เลิกกิจการ
35
ทุ่งเจริญวิทยาการ
ปอเนาะ
กันตัง ตรัง
เปิดปกติ
36
มัธยมพัทลุงวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองพัทลุง พัทลุง 74613011
เปิดปกติ
37
วีรนาทศึกษามูลนิธิ
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองพัทลุง พัทลุง 74627117
เปิดปกติ
38
อนุบาลอารีนาถ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองพัทลุง พัทลุง 74611575
เลิกกิจการ
39
อนุบาลเสริมปัญญา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองพัทลุง พัทลุง 74613251
เปิดปกติ
40
อนุบาลเรวดี
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองพัทลุง พัทลุง 74612559
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ] 337 [ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024