Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ศูนย์วิชาการโฮม
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
2
กวดวิชาฐานนิยม
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
3
เดอะ เบรน พัทลุง
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
4
ไท้เต๋อ (ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนจังหวัดพัทลุง)
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
5
วิทย์-คณิต
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
6
ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมอง
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
7
จารึกสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
8
สอนภาษาอิงลิช โฮม
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
9
หาดใหญ่วิชาการบริบาล สาขาพัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
10
พัทลุงติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
11
กวดวิชาสมาร์ทอิงลิช อะคาเดมี
กวดวิชา
ศรีนครินทร์ พัทลุง
เปิดปกติ
12
คอลัศกวดวิชา
กวดวิชา
กงหรา พัทลุง
เลิกกิจการ
13
กวดวิชาสุนิดา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
14
กวดวิชาอิกเราะห์
กวดวิชา
ตะโหมด พัทลุง
เลิกกิจการ
15
กวดวิชานวศึกษา พัทลุง
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 0830921029 , 0746154154
เปิดปกติ
16
กวดวิชาอริยะ (ครูย๊ะ)
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
17
กวดวิชาท๊อปไอคิว
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 831693441
เปิดปกติ
18
กวดวิชาครูลัคน์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
19
ดนตรีมายสตูดิโอ
ศิลปะและกีฬา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
20
กวดวิชาวรรณสรณ์ พัทลุง
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
21
กวดวิชาส่งเสริมวิทยา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74613011
เปิดปกติ
22
กวดวิชาโชติวิทยา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74613834
เปิดปกติ
23
กวดวิชาสุชาติ
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74612287
เปิดปกติ
24
เสริมวิทย์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74611431
เปิดปกติ
25
กวดวิชาเจริญอักษร
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74613449
เปิดปกติ
26
กวดวิชาก้าวหน้า
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74626711
เปิดปกติ
27
กวดวิชากาญจนธิป
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74612066
เปิดปกติ
28
กวดวิชาจารุ
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74611624
เปิดปกติ
29
กวดวิชาศิริพัฒน์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74620513
เปิดปกติ
30
พัทลุงกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74613833
เปิดปกติ
31
กวดวิชาแสงสัจธรรม
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74627459
เปิดปกติ
32
เจริญกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง 74612504
เปิดปกติ
33
ศูนย์สอนภาษาอังกฤษพัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74612028
เปิดปกติ
34
พณิชย์และการบัญชี
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74611455
เปิดปกติ
35
สุมาลีการช่างพัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74611769
เปิดปกติ
36
สอนตัดเสื้อขวัญใจ
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74615736
เลิกกิจการ
37
พัทลุงคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74620619
เปิดปกติ
38
สอนขับรถยนต์ครูปอง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74611462
เปิดปกติ
39
ภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74620619
เปิดปกติ
40
เสริมสวย-ตัดเสื้อดาราสยาม
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74616201
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ] 339 [ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024