Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
พิมพ์ดีดพัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง 74626911
เปิดปกติ
2
วุฒิพงศ์การช่าง
วิชาชีพ
ควนขนุน พัทลุง 74681407
เปิดปกติ
3
พัทลุงการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
4
ดนตรีวิซาร์ด มิวสิค
ศิลปะและกีฬา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
5
กวดวิชาครูเจี๊ยบ
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
6
กวดวิชาปัญญากรวิทยานุสรณ์พัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
7
เทคโนโลยีการอาชีพ
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
8
พี.เอ.เซนเตอร์พัทลุง
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
9
ยโสธโรการแพทย์แผนไทยพัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
10
กวดวิชาสนิทวิทยา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
11
กวดวิชาแม็คพัทลุง
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
12
อ.อุทัยสอนขับถยนต์
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
13
ป่าพะยอมเทคนิคยานยนต์ (สอนขับรถยนต์)
วิชาชีพ
ป่าพะยอม พัทลุง
เปิดปกติ
14
ไอคิว เบรน
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
15
สอนภาษา เฮลป์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
16
อุ๊ ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
17
บำรุงรักษ์พัทลุง
วิชาชีพ
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
18
สอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ไบกา
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
19
กวดวิชาสร้างสุข
กวดวิชา
ควนขนุน พัทลุง
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาบ้านครูจูน
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
21
ผาสุกติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
22
เสริมสวยสมพร 2
วิชาชีพ
ป่าพะยอม พัทลุง
เปิดปกติ
23
ปุญญกานต์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
24
กวดวิชาไอคิวเบรน เบสท์
กวดวิชา
เมืองพัทลุง พัทลุง
เปิดปกติ
25
วรคามินอนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73336128
เปิดปกติ
26
แหลมทองอุปถัมภ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73349059
เปิดปกติ
27
อามานะศักดิ์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73331498
เปิดปกติ
28
เจริญศรีศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73334548
เปิดปกติ
29
ศานติธรรมวิทยา
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73434092
เปิดปกติ
30
ปูยุดประชารักษ์
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73434182
เปิดปกติ
31
บำรุงอิสลาม
สามัญควบคู่อิสลาม
อ1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73,352,557,073,434,100
เปิดปกติ
32
พัฒนาอิสลาม
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73434021
เปิดปกติ
33
สตรีพัฒนศึกษา"หะยีนิเซาะ อาเก็บอุไร-บำเพ็ญ
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73348302
เปิดปกติ
34
วิทยาอิสลามมูลนิธิ
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73311354
เปิดปกติ
35
ศาสนูปถัมภ์
สามัญควบคู่อิสลาม
ม1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73333004
เปิดปกติ
36
เตรียมศึกษาวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73332143
เปิดปกติ
37
จงรักสัตย์วิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73334458
เปิดปกติ
38
จ้องฮั้ว
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองปัตตานี ปัตตานี 73333703
เปิดปกติ
39
จิปิภพพิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โคกโพธิ์ ปัตตานี 73431280
เปิดปกติ
40
อนุบาลสว่างวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
โคกโพธิ์ ปัตตานี 73,431,272,073,358,100
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ] 340 [ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024