Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สมัยวิทยา พญาไท
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-3060808-09
เลิกกิจการ
2
พัฒนาการศึกษา พญาไท
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-3060815-9
เลิกกิจการ
3
บางกอกรัตนการบริบาล
วิชาชีพ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-4542929
เปิดปกติ
4
กวดวิชาเสริมปัญญาทางคณิตศาสตร์และภาษา
วิชาชีพ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 081-9205565
เปิดปกติ
5
กวดวิชาณภัทรศึกษา สยามสแควร์
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2515275-78
เปิดปกติ
6
กวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" พญาไท
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-6424523-5
เปิดปกติ
7
สอนภาษาบรอมส์โกรฟแดวอน
วิชาชีพ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-9894873
เปิดปกติ
8
สอนภาษาวิทยปัญญา
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-2528862
เปิดปกติ
9
ศตะดีวิศว์
วิชาชีพ
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
อิมาร่อตุ๊ดดีน
สอนศาสนาอิสลาม
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
11
บูรณาการคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
สอนทำอาหาร ยูเอฟเอ็ม
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
13
ดนตรีไทยดุริยประณีต
ศิลปะและกีฬา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
ดนตรีปิ่นนคร
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-8847716
เปิดปกติ
15
อารีย์นาฏยศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
16
กวดวิชา รักษิณา
กวดวิชา
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7218618
เปิดปกติ
17
กวดวิชาครูก้อย
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 02-6197203
เปิดปกติ
18
กวดวิชา คิดบวก
กวดวิชา
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7460339
เปิดปกติ
19
กีฬาสุวินทวงศ์
ศิลปะและกีฬา
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
20
กวดวิชารักพัฒนา
กวดวิชา
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-5081036
เปิดปกติ
21
ดนตรีพีรพงศ์
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-3763872
เปิดปกติ
22
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไอแคนรีด เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-8847667
เปิดปกติ
23
อรัญญารักษ์บริบาล
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-5305243
เปิดปกติ
24
กวดวิชาการเรียนรู้เชิงบวก
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-2521801
เปิดปกติ
25
กวดวิชาแทนรัก
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
26
กวดวิชาอาจารย์ปิง วิสุทธิกษัตริย์
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6290845-6
เปิดปกติ
27
กวดวิชารักความรู้
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-2223994
เปิดปกติ
28
เสริมทักษะเป็นหนึ่ง
กวดวิชา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 02-8661465
เปิดปกติ
29
ดนตรีสิริทิพย์
ศิลปะและกีฬา
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 02-4552467, 02-4550544
เปิดปกติ
30
กวดวิชาอาจารย์อรรณพ พญาไท
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-3060844-7
เปิดปกติ
31
คอมพิวเตอร์ศิลปะรัชดาภิเษก
วิชาชีพ
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
ภาษาองค์วชิรปัญญา
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
ศูนย์อัจฉริยภาพวิทย์ - คณิต
กวดวิชา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 02-3060825
เลิกกิจการ
34
กวดวิชากาญจนาภิเษก
กวดวิชา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-8852242
เลิกกิจการ
35
สอนภาษาบอสตั้น ไบรท์
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
เปี่ยมสุขภาพการบริบาลและนวดแผนไทย
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
กวดวิชาเพื่อทักษะและการศึกษา
กวดวิชา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 02-9476282
เปิดปกติ
38
รักการเต้นและดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 02-4501288
เปิดปกติ
39
เปรื่องปราชญ์พิพัฒ
กวดวิชา
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7460302
เปิดปกติ
40
เพิ่มทักษะภาษา ซีคอนสแควร์
วิชาชีพ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 02-7218356
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024