Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ดนตรีวีมุส
ศิลปะและกีฬา
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-3540765
เปิดปกติ
2
กวดวิชาสุวิชช์
กวดวิชา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-4178101
เปิดปกติ
3
ดนตรีและศิลปะการแสดง ดาราศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-7148838
เปิดปกติ
4
ภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ปทุมวัน
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6109724-6
เปิดปกติ
5
เลิศปัญญาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
สอนศาสนาซีรอยิดดีน
สอนศาสนาอิสลาม
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
7
ศิริสาครสอนศาสนา (เวลาพิเศษ)
สอนศาสนาอิสลาม
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
9
อิสลามประกอบศีล
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
สามัคคีธรรมอิสลาม ภาคบ่าย
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
อนันตศานติศึกษา ภาคศาสนา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
อามีนีศาสนศึกษา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
อิมะนันทน์วิทยา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
14
อบรมภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
15
ปัทมานุสรณ์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
16
แอนนาสถานศึกษาดัดผมและแต่งหน้า
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
สอนตัดเย็บเสื้อสตรี "แพร"
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
18
พัฒนารัฐศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
19
จารุวัฒนานุกูล เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
กวดวิชานวศึกษา พัฒนาการ
กวดวิชา
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7228415
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ วิสุทธิ์กษัตริย์
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6291355
เลิกกิจการ
22
บุญยงวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
23
กวดวิชารักษ์ปัญญา
กวดวิชา
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4289972-5
เปิดปกติ
24
เอื้อสุขการบริบาล
วิชาชีพ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
25
วัฒนาการกีฬาและภาษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
26
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา บางกะปิ
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
ภาษาต่างประเทศ อีซีวี บางกะปิ
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
28
สอนภาษาและคอมพิวเตอร์ดีเอเอสเอ
วิชาชีพ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6628322
เปิดปกติ
29
ประเสริฐธุรกิจวิทยา
วิชาชีพ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
30
กวดวิชาประสงค์เจริญศึกษา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-6369855
เปิดปกติ
31
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เดอะมอลล์บางแค
เสริมทักษะชีวิต
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
ภาษาต่างประเทศ อี ซี ซี บางแค
วิชาชีพ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
โลกการศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
กวดวิชาศานต์ทรัพย์มนตรี
กวดวิชา
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
กัญญากรบริรักษ์และภาษา
วิชาชีพ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
ดนตรีพัฒนาศาสตร์ศิลป์ รามอินทรา
ศิลปะและกีฬา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
เดอะติวเตอร์ สุขาภิบาล 3
กวดวิชา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
กีฬาพัฒน์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
39
เลิศประสิทธิ์กวดวิชาและดนตรี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
40
เสริมหลักสูตรวิทยา
กวดวิชา
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024