Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ดนตรีวีมุส
ศิลปะและกีฬา
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 02-3540765
เปิดปกติ
2
กวดวิชาสุวิชช์
กวดวิชา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 02-4178101
เปิดปกติ
3
ดนตรีดาราศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-7148838
เปิดปกติ
4
ภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก ปทุมวัน
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-6109724-6
เปิดปกติ
5
เลิศปัญญาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
สอนศาสนาซีรอยิดดีน
สอนศาสนาอิสลาม
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ศิริสาครสอนศาสนา (เวลาพิเศษ)
สอนศาสนาอิสลาม
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
อิสลามประกอบศีล
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
สามัคคีธรรมอิสลาม ภาคบ่าย
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
อนันตศานติศึกษา ภาคศาสนา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
อามีนีศาสนศึกษา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
อิมะนันทน์วิทยา
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
อบรมภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
ปัทมานุสรณ์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
แอนนาสถานศึกษาดัดผมและแต่งหน้า
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
สอนตัดเย็บเสื้อสตรี "แพร"
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
พัฒนารัฐศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
จารุวัฒนานุกูล เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
กวดวิชานวศึกษา พัฒนาการ
กวดวิชา
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 02-7228415
เปิดปกติ
21
กวดวิชาภาษาอังกฤษ เอ็นคอนเส็ปท์ วิสุทธิ์กษัตริย์
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 02-6291355
เปิดปกติ
22
บุญยงวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กวดวิชารักษ์ปัญญา
กวดวิชา
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 02-4289972-5
เปิดปกติ
24
เอื้อสุขการบริบาล
วิชาชีพ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
25
ฟุตบอลนานาชาติ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
26
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา บางกะปิ
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
27
ภาษาต่างประเทศ อีซีซี บางกะปิ
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
28
สอนภาษาและคอมพิอวเตอร์ดีเอเอสเอ
วิชาชีพ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 02-6628322
เปิดปกติ
29
ประเสริฐธุรกิจวิทยา
วิชาชีพ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
กวดวิชาประสงค์เจริญ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 02-6369855
เปิดปกติ
31
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เดอะมอลล์บางแค
เสริมทักษะชีวิต
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
ภาษาต่างประเทศ อี ซี ซี บางแค
วิชาชีพ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
โลกการศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
กวดวิชาศานต์ทรัพย์มนตรี
กวดวิชา
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
กัญญากรบริรักษ์และภาษา
วิชาชีพ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
ดนตรีพัฒนาศาสตร์ศิลป์ รามอินทรา
ศิลปะและกีฬา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
เดอะติวเตอร์ สุขาภิบาล ๓
กวดวิชา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
38
กีฬาพัฒน์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
39
เลิศประสิทธิ์กวดวิชาและดนตรี
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
40
เสริมหลักสูตรวิทยา
กวดวิชา
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024