Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ดารุลอัรกอมอัลอิสลามียะห์
ตาดีกา
ระแงะ นราธิวาส
เปิดปกติ
2
นูรุลวาตอน
ตาดีกา
ระแงะ นราธิวาส
เปิดปกติ
3
ดารุลอิฮ์ซาน
ตาดีกา
ระแงะ นราธิวาส
เปิดปกติ
4
ดารุลอีมาน
ตาดีกา
ระแงะ นราธิวาส
เปิดปกติ
5
ดารุลฟุรกอน
ตาดีกา
ระแงะ นราธิวาส
เปิดปกติ
6
นูร์อิสลามียะห์ (บากง)
ตาดีกา
ระแงะ นราธิวาส
เปิดปกติ
7
กำปงปาเราะ
ตาดีกา
ระแงะ นราธิวาส
เปิดปกติ
8
ดารุลมะรุฟ
ตาดีกา
รือเสาะ นราธิวาส
เปิดปกติ
9
นูรูลฮีดายะห์
ตาดีกา
จะแนะ นราธิวาส
เปิดปกติ
10
ซอฮานิยํอมัรบินค็อบฯ
ตาดีกา
ยี่งอ นราธิวาส
เปิดปกติ
11
นูรุลอีมาน
ตาดีกา
สุไหงโก-ลก นราธิวาส
เปิดปกติ
12
วัฒนะเวชช์ เวลากลางคืน
กวดวิชา
NULL
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
กวดวิชา เคพีติวเตอร์
กวดวิชา
NULL
ปัว น่าน
เปิดปกติ
14
กวดวิชาอาจารย์ปิง พญาไท
กวดวิชา
NULL
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
เดอะเบรน ราชบุรี
กวดวิชา
NULL
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
16
พัฒนาทักษะการใช้เสียงและลีลา
ศิลปะและกีฬา
NULL
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
17
นางเลิ้งยานยนต์
วิชาชีพ
NULL
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาสหมงคลวิยาบัณฑิต
กวดวิชา
NULL
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
19
อนุบาลรุ่งดรุณ
สามัญศึกษา
NULL
เมืองระยอง ระยอง 024122704 , 0897228747
เปิดปกติ
20
สอนภาษานานาชาติ และกวดวิชา เดอะ เลิร์นนิ่ง ลิงค์
วิชาชีพ
NULL
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 35215294
เปิดปกติ
21
กวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" สระบุรี
กวดวิชา
NULL
เมืองสระบุรี สระบุรี
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาบัณฑิตย์ศึกษา สระบุรี
กวดวิชา
NULL
เมืองสระบุรี สระบุรี
เปิดปกติ
23
เสริมอัจฉริยะเน็กซ์เอ็ด ราชบุรี
กวดวิชา
NULL
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
24
กวดวิชารัชดาวิทยา ราชบุรี
กวดวิชา
NULL
เมืองราชบุรี ราชบุรี 329,183,790,861,661,000
เปิดปกติ
25
เตรียมสาธิตศึกษา
สามัญศึกษา
NULL
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
26
นรทร
กวดวิชา
NULL
ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
27
กวดวิชาป้องปัญ
กวดวิชา
NULL
ขุนหาญ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
28
นานาชาติมูลตรีภักดี
นานาชาติ
NULL
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
29
สอนภาษารัชฎาอุดรธานี
วิชาชีพ
NULL
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เลิกกิจการ
30
จุฑามาศกวดวิชา
กวดวิชา
NULL
ขุนหาญ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
31
นานาชาติประภามนตรี-สิงคโปร์
นานาชาติ
NULL
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
32
มุกดาหารการบริบาล
วิชาชีพ
NULL
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เลิกกิจการ
33
กวดวิชาไอคิว ติวเตอร์
กวดวิชา
NULL
หว้านใหญ่ มุกดาหาร
เลิกกิจการ
34
ศิลปะและการทำขนมนิวไอเดีย โดยครูนิว
วิชาชีพ
NULL
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
35
อีซีสตัดดี แลงกวิจ
เสริมทักษะชีวิต
NULL
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
36
สอนภาษาไอสไตล์ เชียงใหม่
วิชาชีพ
NULL
แม่แตง เชียงใหม่
เลิกกิจการ
37
เลิศปัญญา
เสริมทักษะชีวิต
NULL
ฮอด เชียงใหม่
เลิกกิจการ
38
สอนภาษาเคลเวอร์ เอ็ดดูเคชั่น
กวดวิชา
NULL
เมืองน่าน น่าน
เปิดปกติ
39
กวดวิชารุ่งวิรินทร์
กวดวิชา
NULL
ภูเพียง น่าน
เปิดปกติ
40
กวดวิชานพสิริพัฒนศึกษา
กวดวิชา
NULL
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ] 401 [ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024