Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาสุนิสา
กวดวิชา
NULL
เมืองสุโขทัย สุโขทัย
เปิดปกติ
2
กวดวิชาเพื่อนคิด
กวดวิชา
NULL
สามพราน นครปฐม
เปิดปกติ
3
อนุบาลเด่นปัญญา
สามัญศึกษา
NULL
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เปิดปกติ
4
กวดวิชาณัฐศักดิ์
กวดวิชา
NULL
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 868848568
เปิดปกติ
5
สอนภาษาสกาย
วิชาชีพ
NULL
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 805509539
เปิดปกติ
6
โชคชัยสี่บริรักษ์
วิชาชีพ
NULL
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
7
ดนตรียามาฮ่า รามอินทรา
ศิลปะและกีฬา
NULL
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
8
กวดวิชาบ้านครูปลา
กวดวิชา
NULL
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
เปิดปกติ
9
กวดวิชาจินตภาษา
กวดวิชา
NULL
ศรีราชา ชลบุรี 877977756
เปิดปกติ
10
กวดวิชาณภัสสรณ์
กวดวิชา
NULL
บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 081-9969461
เปิดปกติ
11
สอนภาษาศลิษา
วิชาชีพ
NULL
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
12
สอนภาษาโมเสด
วิชาชีพ
NULL
ศรีราชา ชลบุรี
เปิดปกติ
13
สอนภาษาชำนาญจันทร์ พัทยากลาง
วิชาชีพ
NULL
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
14
กวดวิชาปลูกปัญญาชน
กวดวิชา
NULL
บางละมุง ชลบุรี 38234211
เปิดปกติ
15
สอนภาษาเมืองใหม่บางพลี
วิชาชีพ
NULL
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
16
กวดวิชาเฉลิมวิเชียรพร
กวดวิชา
NULL
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
17
กวดวิชาสุขเกษมวิทย์
กวดวิชา
NULL
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
18
กวดวิชาบ้านครูยา
กวดวิชา
NULL
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
19
บางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล
วิชาชีพ
NULL
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
20
กวดวิชาภวัตศิลป์ภาษา
กวดวิชา
NULL
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
21
ศิลปะครูเปิ้ล ท่าพระ
ศิลปะและกีฬา
NULL
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
22
ภาษาโปรแลงเกวจ พญาไท
วิชาชีพ
NULL
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
23
กวดวิชาพุทธรักษ์
กวดวิชา
NULL
หนองบัวแดง ชัยภูมิ
เปิดปกติ
24
อนุบาลนานาชาติเลดี้เบิร์ดพัทยา
นานาชาติ
NULL
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
25
กวดวิชาสทวีปัญญา
กวดวิชา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
26
บ้านมวยไทยขอนแก่น
ศิลปะและกีฬา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
27
ขอนแก่นอินเตอร์การบริบาล
วิชาชีพ
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
28
กวดวิชาแก่นนคร
กวดวิชา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
29
พีสมิวสิค
ศิลปะและกีฬา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
30
สอนภาษาอังกฤษ นิวเจเนเรชั่น
กวดวิชา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
31
สอนภาษา ลอนดอน อิงลิช
วิชาชีพ
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
32
โรงเรียนคูโดช สตัดดี้
วิชาชีพ
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
33
เกษมทิพย์อินเตอร์บริบาล
วิชาชีพ
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
34
สอนเสริมสวยคุณแต๋ว
วิชาชีพ
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
35
กวดวิชาเอ็ดดูเคชั่นฮัท
กวดวิชา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
36
สอนเสริมสวยครูป๋อม
วิชาชีพ
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
37
กวดวิชาเดอะ เครฟเวอร์
กวดวิชา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
38
สอนภาษาภารดี
วิชาชีพ
NULL
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
39
อนุบาลอรรถเวทิน
สามัญศึกษา
NULL
วารินชำราบ อุบลราชธานี 453,221,290,837,229,000
เปิดปกติ
40
ภัสสฤญธ์บริรักษ์ขอนแก่น
วิชาชีพ
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ] 408 [ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024