Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น
นานาชาติ
NULL
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
2
กวดวิชาภรวดี
กวดวิชา
NULL
ประทาย นครราชสีมา
เปิดปกติ
3
นานาชาติเวสลี่
นานาชาติ
NULL
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 44927050
เปิดปกติ
4
กวดวิชารักษ์ปัญญา
กวดวิชา
NULL
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
5
คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
นานาชาติ
NULL
มโนรมย์ ชัยนาท 816751617
เปิดปกติ
6
วันทาศิริศึกษาบางมูลนาก
สามัญศึกษา
NULL
บางมูลนาก พิจิตร 056-633003
เปิดปกติ
7
กวดวิชาบ้านครูใหญ่
กวดวิชา
NULL
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
8
กวดวิชาอาจรีย์
กวดวิชา
NULL
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
9
กวดวิชาภาษาอังกฤษอิงลิชไทม์
กวดวิชา
NULL
ท่ามะกา กาญจนบุรี 34541132
เปิดปกติ
10
สอนภาษาเพลินอิงลิช
วิชาชีพ
NULL
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
11
เสริมสวยคุณโจ นครปฐม
วิชาชีพ
NULL
เมืองนครปฐม นครปฐม
เปิดปกติ
12
เสริมสวยแชมพูซาลอน
วิชาชีพ
NULL
ควนกาหลง สตูล
เปิดปกติ
13
ทักษะพิพัฒน์
วิชาชีพ
NULL
บ้านหมอ สระบุรี
เปิดปกติ
14
กวดวิชาศึกษาดี
กวดวิชา
NULL
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เปิดปกติ
15
กวดวิชาจักรดาว เสธ.เอส สาขาชุมพร
กวดวิชา
NULL
เมืองชุมพร ชุมพร
เปิดปกติ
16
นครตรังการบริบาล
วิชาชีพ
NULL
เมืองตรัง ตรัง
เปิดปกติ
17
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เบรนฟิตเนส ตรัง
เสริมทักษะชีวิต
NULL
เมืองตรัง ตรัง
เลิกกิจการ
18
สอนภาษาดอลฟิน
วิชาชีพ
NULL
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
19
สอนภาษาเกาหลีเจริญธรรม
วิชาชีพ
NULL
เมืองเชียงราย เชียงราย
เปิดปกติ
20
กวดวิชาคิดดีจัง
กวดวิชา
NULL
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 075-466552
เปิดปกติ
21
จงมี ติวเตอร์
กวดวิชา
NULL
เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
22
นิวสแตมฟอร์ด
วิชาชีพ
NULL
สันทราย เชียงใหม่
เปิดปกติ
23
พร้อมจิตบริบาล
วิชาชีพ
NULL
สารภี เชียงใหม่
เปิดปกติ
24
สุจินนาบริบาลศาสตร์
วิชาชีพ
NULL
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
25
เสริมศึกษาทอแสง
กวดวิชา
NULL
หางดง เชียงใหม่
เปิดปกติ
26
กวดวิชาบ้านไฮคลิ๊ก
กวดวิชา
NULL
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
27
กวดวิชาบุษบงษ์
วิชาชีพ
NULL
ชะอวด นครศรีธรรมราช
เปิดปกติ
28
กรรณิการ์บริรักษ์
วิชาชีพ
NULL
เมืองแพร่ แพร่
เปิดปกติ
29
กวดวิชาเอกลักษณ์
กวดวิชา
NULL
เมืองพังงา พังงา
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาโมเดิร์นฟิสิกส์
กวดวิชา
NULL
เมืองพังงา พังงา
เปิดปกติ
31
เอเชียบริบาลสุขภาพและภาษา
วิชาชีพ
NULL
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
เอ็มยูติวเตอร์ ตะกั่วป่า
กวดวิชา
NULL
ตะกั่วป่า พังงา
เปิดปกติ
33
สอนภาษาดุ๊ค
วิชาชีพ
NULL
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
สอนภาษา แองโลคอม ไทยแลนด์
วิชาชีพ
NULL
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
กวดวิชา อีซี่ อิงลิช
กวดวิชา
NULL
ตะกั่วป่า พังงา
เปิดปกติ
36
กวดวิชาตะกั่วป่า เอ็ดดูเคชั่น
กวดวิชา
NULL
ตะกั่วป่า พังงา
เปิดปกติ
37
สอนภาษาอังกฤษ ซัคเซส พลัส
วิชาชีพ
NULL
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
เลิกกิจการ
38
วิว เทควันโด คลับ
ศิลปะและกีฬา
NULL
ท่ามะกา กาญจนบุรี
เปิดปกติ
39
รัสเซียบัลเล่ต์ ราชบุรี
ศิลปะและกีฬา
NULL
เมืองราชบุรี ราชบุรี
เปิดปกติ
40
กวดวิชาศิริโรจน์วัฒนา
กวดวิชา
NULL
เมืองลำปาง ลำปาง
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ] 409 [ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024