Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เมืองทองนิเวศน์
สามัญศึกษา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
กรุงเทพวิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
ผานิตพิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
ไตรรัตน์ศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
กัลยานุเคราะห์
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
พระแม่สงเคราะห์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
หลวงเชิดวุฒากาส
สามัญศึกษา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
สตรีทัดสิงหเสนีธนบุรี
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
สตรีจำนงวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
ตะละภัฎศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ลาดพร้าวพิทยา
สามัญศึกษา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
มารดานุเคราะห์
สามัญศึกษา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
อนุบาลจุฬาทิพย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
สิริสาสน์วิทยาลัย
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
อนุบาลสายธารทิพย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
อัมพรลาวัณย์
สามัญศึกษา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
อนุบาลสมิทร์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
อนุบาลผ่องพรรณ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
อนุบาลนภาลัย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
ดรุณพิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
ถาวรวิทยาคาร
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
บุษยรัตน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
อนุบาลเนตรศิริ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
อนุบาลลูกแก้ว
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
อนุบาลสิรินทิพย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
จำรูญพิทยา
สามัญศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
อนุบาลสุนรา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
แจ่มศึกษา
สามัญศึกษา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
อนุบาลแสงโสมฉันทมิตร
สามัญศึกษา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
อนุบาลถนอมรัก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
อนุบาลพรอำนวย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
จอมทอง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
อนุบาลเอี่ยมพานิช
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
ธนศิลป์
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
พัฒนศึกษา
สามัญศึกษา
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
ดุสิตศึกษา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
ท่าเรือวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ผดุงประชาศึกษา
สามัญศึกษา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
พรวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
พระนครวิทยาลัย
สามัญศึกษา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
พรศรีวิทยาบางโพ
สามัญศึกษา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ] 414 [ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024