Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เทเวศร์ศึกษาธนบุรี
สามัญศึกษา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
เทเวศร์วิทยาลัย
สามัญศึกษา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่อันยุมันธุรกิจ
กวดวิชา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ เกษมพาณิชยการ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่พญาไท
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ เสริมศึกษาสยาม
กวดวิชา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ เบญจวรรณ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ปราโมชวิทยาทาน
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ไกรพิพัฒน์
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เบญจ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่ศิริวัฒนาธุรกิจ
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่อานันท์วิทยา
กวดวิชา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
สมถวิลราชดำริ
สามัญศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
ศรีพิชัยวิทยา
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สมบุญวิทยา
สามัญศึกษา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
ส่งเสริมวิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ศึกษาวัฒนา
สามัญศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
สุรนันท์ศึกษา
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
ศิริวัฒนา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
สุภาษิตวิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
สุวรรณินวิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
อารีผดุงวิทย์
สามัญศึกษา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กรุงเทพนารีรัตน์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
กุศลิน
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
กันตะบุตรพร้อมพงศ์
สามัญศึกษา
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
เกียรติประภาวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
คณิตวิทยาลัย
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
จักรพงษ์พิทยา
สามัญศึกษา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
จารุณีวิทยา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
ชาญศิรินุสรณ์
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
ดวงถวิล
สามัญศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
ดรุณวาท
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
ธีระวิทยา
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
อำนวยวิทยา
สามัญศึกษา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
หัสดิเสวี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
แสงวัฒนาวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
สมจิตรศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
สาธรวิทยา
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
สาธุประสิทธิ์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
สุรการฤทธิรณ
สามัญศึกษา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ] 415 [ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024