Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สมสงวน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สตรีวิสุทธคาม
สามัญศึกษา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ศึกษาวัฒนา
สามัญศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
บำรุงวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
บุบผานุกูล
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
ปวโรฬารวิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ปัญญาวุธ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ผดุงประชาศึกษา
สามัญศึกษา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
พงษ์เวชอนุสสรณ์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
พาณิชย์วิทยาลัย แผนกสามัญ
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
รัตนพลศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
รัตนานุกูล
สามัญศึกษา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
ราชเทวีศึกษา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
ไปล่ปนัดดา
สามัญศึกษา
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สมบูรณ์ปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
สารสาสน์ศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
สิริอักษร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
คลองเตยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ทรงวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
บางโพวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
เลิศศิลป์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
เทเวศร์วิทยาลัย
สามัญศึกษา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
พระแม่มารีชาย
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
อนุบาลสวิณา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ราชประสงค์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
โรจน์ปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
ร่วมฤดีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
วัฒนาวุฒิวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
วิศวิสร์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
สตรีประทุมวัน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
สมถวิลราชดำริ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
สุเทพปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
เสริมศิษย์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
เสถียรวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
แสงวัฒนาวิทยา (แอ็ดเวนติส)
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
เสี้ยนจินจิ้นเตอะเฟินเซี่ยว
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ศึกษาวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
อนุบาลจุฬามณี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
อนุบาลเจริญวัย
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
อนุบาลวิลวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ] 416 [ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024