Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สมสงวน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สตรีวิสุทธคาม
สามัญศึกษา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
ศึกษาวัฒนา
สามัญศึกษา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
บำรุงวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
บุบผานุกูล
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
ปวโรฬารวิทยา
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ปัญญาวุธ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ผดุงประชาศึกษา
สามัญศึกษา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
พงษ์เวชอนุสสรณ์
สามัญศึกษา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
พาณิชย์วิทยาลัย แผนกสามัญ
สามัญศึกษา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
รัตนพลศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
รัตนานุกูล
สามัญศึกษา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
ราชเทวีศึกษา
สามัญศึกษา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
ไปล่ปนัดดา
สามัญศึกษา
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สมบูรณ์ปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
สารสาสน์ศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
สิริอักษร
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
คลองเตยศึกษา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ทรงวิทย์
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
บางโพวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
เลิศศิลป์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
เทเวศร์วิทยาลัย
สามัญศึกษา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
พระแม่มารีชาย
สามัญศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
อนุบาลสวิณา
สามัญศึกษา
อ.1-อ.2
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ราชประสงค์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
โรจน์ปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
ร่วมฤดีวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
วัฒนาวุฒิวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
วิศวิสร์วิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
สตรีปทุมวัน
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
สมถวิลราชดำริ
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
สุเทพปัญญา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
เสริมศิษย์พิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
เสถียรวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
แสงวัฒนาวิทยา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
เสี้ยนจินจี้นเตอะเฟินเซี่ยว
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ศึกษาวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
อนุบาลจุฬามณี
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
อนุบาลเจริญวัย
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
อนุบาลวิลวัฒนา
สามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ] 416 [ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024