Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เมืองไทยธุรกิจและการบัญชี
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
ราณีวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
โรจน์การภาษา
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
รักษาราชวิตร เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
วัดสวนพลู เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
วรสุวิทยา
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
วัดดอนเรียนลัด
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
วัดยานาวาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
วิจารณ์วิทยา แผนกกลางคืน
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
วัดยานนาวาเวลาบ่าย
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
ศาสนาศึกษาอัสละฟียะฮ์
สอนศาสนา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
ศุภศึกษาสถานยานนาวา
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
ศาสนศึกษามูฮำมะดียะฮ์
สอนศาสนา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
ศรีอักษรเวลาพิเศษ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สวัสดีวิทยากลางคืน
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
สันติธรรมวิทยา
สอนศาสนา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
สากลเกียรติศักดิ์
สอนศาสนา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
สากลดรุณศึกษา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
สากลปฎิบัติการบัญชี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
สากลพิทยาลัย
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
อนุสาสน์ภาคฤดูร้อน
กวดวิชา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
อบรมพนักงานของบริษัทโรงกลั่นน้ามันไทยจำกัด
วิชาชีพ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
อัสละฟียะฮ
สอนศาสนา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
วัฒนเวชช์กลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
วัดนาคกลาง เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
จุติพิมพ์สัมพัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
พาณิชย์และการบัญชี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
เนติบัญชี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
พัฒนชีพ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
พัฒนาการศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
เพลินจิตอาชีวะ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
เพียงใจสอนแต่งหน้า
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
ศุภสาสน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ภรางค์ทิพย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
พระนครภาษาและพาณิชย์วังบูรพา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
วิทยุวิศวกรรม เวลาค่า
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
วีระวงวศ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ฮีดายุ้ลกรุอ่าน
สอนศาสนา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
เสริมสวยศุภรัตน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
จำเริญวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ] 429 [ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024