Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สหอาชีวะเพชรบุรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
วัดสุทัศน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
วัดขุนจันทร์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
กวดวิชาปริญญาทิพย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
กวดวิชาเบญจมบพิตร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
อาชีพช่างตัดเสื้อพ.เศรษฐคุช
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
เสริมสวยศิริพร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ภัทรพิมพ์สัมพัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
โพธิ์วิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
เพลินจิตวิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
เขียนนิวาสน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
ชูศักดิ์ศึกษา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
ลิฟวิง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
เลิศวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สตรีบำรุง เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
เลิศปัญญา เวลาเย็น
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ราณีวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
ดนตรีสากล ธนบุรี
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
จินดาราษำร์ กลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
เสริมอาชีวศึกษาพระนคร/พณิชยการราษฎร์บูรณะ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
แสงวิริยะ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
กวดวิชาดรึณวัมนา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กวดวิชาวัดชนะสงคราม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
สอนตัดเสื้อวิรัตน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สอนตัดผมอาจิว
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
เกษมมณีพิมพ์สัมพัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
อาชีวะเรืองพรวิทยา เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
พิทยาการ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
โรจนการภาษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
ราษฎร์การสึกษาผู้ใหญ่พิทยาสุรวงศ์
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
ดุสิตวิทยุและโทรทัสน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
กรุงเทพศิลปศึกษา
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
นิพนธ์วิทยุและโทรทัศน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
พิทยศึกษา เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
วิศวะกรรมรถไฟ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
จุไรพล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
เจริญพาศน์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
สหอาชีววิทยยา ศรีย่าน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
ศรีอักษร เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
อีเลคทรอนิคส์ดวงกมล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ] 430 [ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024