Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนโหราศาสตร์ไทยทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สิริสาสน์วิทยาลัยกลางดึก
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
สิริสาสน์เลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
สุโขทัย เวลพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
สุรนารีพญาไท
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
เสริมสวยศรีภัทรา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
เสริมสวยศิวาพร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
อนุกรศึกษา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
อนุกูลสิทธิ์ศักดื์วิทยา วาดเขียน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
อมรา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
อาชีวะนารี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
อนุบาลชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
เอี่ยมบรรหารพิทยา เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
อุดลบริการ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
กวดวิชาตรีมิตร (กวดวิชาวัดชนะสงคราม)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
กวดวิชาวัฒนศรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
กุหลาบวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
กุหลาบวัฒนา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
กุหลาบวิทยาการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
จักรอุษาอาชีวสงเคราะห์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
ชาติวัฒนะศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
ไทยเรืองพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
พาดสาย เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
ลิฟวิง สามแยก
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
ลัดวัดสัมพันธวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
วัดประทุมคงคา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
วิทยุสากล
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
วรรณวิจิตร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
สหวิชวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
กวดวิชาสตรีปทุมวัน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
กาญจนเทพวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
กวดวิชาสวนลุมพินี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
กวดวิชาศรีอนุสสรณ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
งามวิไลเพลินจิต
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
ไทยอังกฤษ เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
เทพอักษร เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
ธิดากร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
นารีกิจ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ] 435 [ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024