Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนโหราศาสตร์ไทยทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
สิริสาสน์วิทยาลัยกลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
สิริสาสน์เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
สุโขทัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
สุรนารีพญาไท
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
เสริสวยศรีภัทรา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
เสริมสวยศิวาพร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
อนุกรศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
อนุกูลสิทธิศักดิ์วิทยา วาดเขียน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
อมรา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
อาชีวะนารี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
อุบลอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
เอี่ยมบรรหารพิทยา เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
อดุลบริการ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาตรีมิตร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
กวดวิชาวัฒนะศรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
กุหลาบวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
กุหลาบวัฒนา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
กุหลาบวิทยาการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
จักรอุษาอาชีวะสงเคราะห์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
ชาติวัฒนะศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
ไทยเรืองพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
พาดสาย เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
ลิฟวิง สามแยก
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
ลัดวัดสัมพันธวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
วัดปทุมคงคา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
วิทยุสากล
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
วรรณวิจิตร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
สหวิชวิทยา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาสตรีปทุมวัน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
กาญจนเทพวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
กวดวิชาสวนลุมพินี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาศรีอนุสสรณ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
งามวิไลเพลินจิต
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ไทยอังกฤษ เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
เทพอักษร เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ธิดากร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
นารีกิจ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ] 435 [ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024