Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นิพนธ์วิทยุและโทรทัศน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
พิมลพิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
มิตรอำนวยวิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
รัตนานุศาสน์ เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
วัฒนวุฒิวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
สตรีปทุมวัน เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
สอนตัดเสื้อคุณพร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
สถาบันสังคมพิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
สหบัณฑิตภาษาศาสตร์และการบัญชี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
เสริมสวยอรัญ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
สอนขับรถยนต์จงสวัสดิ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
สอนขับรถยนต์สยามกลการ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
สอนตัดเสื้อวีรัตน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
สอนทำขนมอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
สอนภาษาสากล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
สิงฟ้า เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
สีตบุตรบำรุง เวลาบ่าย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
ศึกษาวัฒนา กลางคืน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
ศึกษาภาษาต่างประเทศไทยวัฒนา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
ศุภสาสน์พิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
อาทิตย์อุทัย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
กรุงเทพฯธุรกิจบริหาร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กรุงเทพโปรีเทคนิคแผนกกวดวิชาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
กวดวิชาวัดพระเชตุพน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
กวดวิชาวัดใหม่อมตรสเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาอุตสาหกรรม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
กรุงเทพโปลีเทคนิคแผนกกวดวิชาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
การช่างสตรีบางลำภูบน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
เกษมณีพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
เขียนนิวาสน์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
จำเริญวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
เจียมรัตน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
ดรุณาลัยวัดสุทัศน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
ดำเนินศึกษาเวลากลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
ตรีศิลป
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
ทศเทพเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
เทเวศร์วิทยาลัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ไทยพิมพ์สัมผัส
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
นครหลวงอาชีวะ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
นักบัญชีพระนครทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ] 436 [ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024