Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
นิพนธ์วิทยุและโทรทัศน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
พิมลพิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
มิตรอำนวยวิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
รัตนานุศาสน์ เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
วัฒนวุฒิวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
สตรีประทุมวัน เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
สอนตัดเสื้อคุณพร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
สถาบันสังคมพิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
สหบัณฑิตภาษาศาสตร์และการบัญชี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
เสริมสวยอรัญ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
สอนขับขี่รถยนต์จงสวัสดิ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
สอนขับขี่รถยนต์สยามกลการ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
สอนตัดเสื้อวีรัตน์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
สอนทำขนมอบมาตรฐาน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สอนภาษาสากล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
สิงฟ้า เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
สีตบุตรศึกษา เวลาบ่าย
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
ศึกษาวัฒนากลางคืน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ศึกษาภาษาต่างประเทศไทยวัฒนา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
ศุภสาสน์พิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
อาทิตย์อุทัย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
กรุงเทพฯธุรกิจบริหาร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กรุงเทพโปรีเทคนิคแผนกกวดวิชาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
กวดวิชาวัดพระเชตุพน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
กวดวิชาวัดใหม่อมตรสเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
กวดวิชาอุตสาหกรรม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
การค้าเมอร์แคนไทล์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
การช่างสตรีบางลำพูบน
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
เกษมณีพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
เขียนนิวาสน์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
จำเริญวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
เจียมรัตน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
ดรุณาลัยวัดสุทัศน์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ดำเนินศึกษา เวลากลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
ตรีศิลป
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
ทศเทพเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
เทเวศร์วิทยาลัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
ไทยพิมพ์สัมผัส
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
นครหลวงอาชีวะ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
นักบัญชีพระนครทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ] 436 [ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024