Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สตรีอนุวัตร เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สหชวเลขพิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
สหบัณฑิตพระนคร (แผนกพิมพ์ดีด)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
สอนตัดเสื้อจักรเน็กกี้
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
สอนขับรถ ส.สะพานมอญ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
สอนตักเสื้อวดี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
สอนตัดเสื้อเบญจมาศ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ครูสอนขับขี่รถยนต์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
สอนภาษาพจนาตถ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
สากลการบัญชี
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
สากลการบัญชีแผนกพณิชยการ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
สากลบัณฑิตกวดวิชา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
สิริจักรเพชร เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
สิริจักรเพชร เวลาเย็น
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
สืบสรี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
สุปรีชา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
สุพัฒน์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
สุมิตรศึกษา (เลขานานาชาติ)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
สุวรรณาการช่าง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
แสนยานุกรวิทยาพิมพ์ดีด
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
แสนยานุกรวิทยาราชบพิธร เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
สถานกวดวิชาคุณภาพศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
กวดวิชาครูมน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
24
สถาบันศึกษานิพนธ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สถานสอนภาษาศึกษาพัฒนา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
สยามการบริหาร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
สยามอาชีวศึกษา ภาคบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
อบรมภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
อัมพรไพศาลนุสรณ์ เวลาพิเศษ (วรวุฒิวิทยา เวลาพิเศษ)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
อาชีพช่างกล
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
อาชีพช่างตัดเสื้อ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
กรุงเกษมอาชีวะ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
กรุงเทพศิลปศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
กวดวิชาบ้านบาตร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
การบัญชีทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
กวดวิชาวัดสระเกศเวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
กวดวิชาสุริยวงศ์ เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
กุลพิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
งามวิไล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ตัดผมเชี่ยวชาญเกษาวัดสระเกศ (จักรพรรดิพงศ์)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18739 Record : 469 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ] 438 [ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024