Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สตรีอนุวัตร เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
สหชวเลขพิมพ์ดีด
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
สหบัณฑิตพระนคร (แผนกพิมพ์ดีด)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
สอนตัดเสื้อจักรเน็กกี้
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
สอนขับรถ ส.สะพานมอญ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
สอนตัดเสื้อวดี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
สอนตัดเสื้อเบญจมาศ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
ครูสอนวิชาขับรถยนต์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
สอนภาษาพจนาตถ์
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
สากลการบัญชี
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
สากลการบัญชีแผนกพณิชยการ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
สากลบัณฑิตกวดวิชา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
สิริจักรเพชร เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
สิริจักรเพชรเวลาเย็น
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
สืบสรี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
สุปรีชา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
สุพัฒน์อาชีวศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
สุมิตรศึกษา (เลขานานาชาติ)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
สุวรรณาการช่าง
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
แสนยานุกรวิทยาพิมพ์ดีด
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
แสนยานุกรวิทยาราชบพิธร เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
สถานกวดวิชาคุณภาพการศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
กวดวิชาครูมน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
24
สถาบันศึกษานิพนธ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สถานสอนภาษาศึกษาพัฒนา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
สยามการบริหาร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
สยามอาชีวศึกษา ภาคบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
อบรมภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
อัมพรไพศาลนุสรณ์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
อาชีพช่างกล
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
อาชีพช่างตัดเสื้อ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
กรุงเกษมอาชีวะ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
กรุงเทพศิลปศึกษา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
กวดวิชาบ้านบาตร
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
การบัญชีทางไปรษณีย์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
กวดวิชาวัดสระเกศเวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
กวดวิชาสุริยวงศ์ เวลาค่ำ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
กุลพิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
งามวิไล
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
ตัดผมเชี่ยวชาญเกษาวัดสระเกศ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ] 438 [ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024