Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เทศพิจิตร์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
ไทยพาณิชศาสตร์ (กรุงเทพธุรกิจ)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
นครหลวงวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
บัณฑิตพาณิชย์ เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
บุญเสริมวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
บำรุงดุสิตวิทยา เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
ป้อมปราบวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
ประเสริฐวิทยา แผนกกลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
ประเสริฐวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
ผดุงครรภ์อนามัยโรงพยาบาลหัวเฉียว
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ผกาวลีนาฏดุริยางค์
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
พิมพ์สัมผัสประชาศิริ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
เพิ่มพิทยาคม เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
เพียงใจ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
แม้นศรีพิทยาลัย เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
แม้นศรีพิทยาลัย เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เสริมศึกษาสยาม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
เลขานุการนครชัยศรี
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
วัดสิตาราม เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
วัดสิตาราม เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
วิลลาวินน่า
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
วิลล่าวินน่า เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
วิลลาวินน่าส่งคำสอน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
ศุภศึกษาสถาน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
สงวนวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
สตรีทัดสิงหเสนี เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
สตรีวิสุทธคามแผนกการช่างการเรือน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
สมบูรณ์ชีววิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
สอนขับรถยนต์กรุงเกษม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
สอนตัดเสื้อนริศร
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
สัตยาพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
สุรนารี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
สุริยวงศ์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
เสริมสวยจรุงจิตต์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
เสริมสวยบุษบา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
สากลเกียรติศักดิ์ศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
หิรัญพิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
อาชีวการบัญชีวิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
อาชีวะเทคนิค
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
อาชีวะเทคนิค แผนกกวดวิชา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ] 439 [ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024