Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เทศพิจิตร์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
2
ไทยพาณิชศาสตร์ (กรุงเทพธุรกิจ)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
3
นครหลวงวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
4
บัณฑิตพาณิชย์เวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
5
บุญเสริมวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
6
บำรุงดุสิตวิทยาเวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
ป้อมปราบวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
ประเสริฐวิทยาแผนกกลางคืน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
ประเสริฐวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
ผดุงครรภ์อนามัยโรงพยาบาลหัวเฉียว
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
11
ผกาวลีนาฏดุริยางค์
ศิลปะและกีฬา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
พิมพ์สัมผัสประชาศิริ
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
เพิ่มพิทยาคมเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
เพียงใจ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
15
แม้นศรีพิทยาลัยเวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
16
แม้นศรีพิทยาลัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
ราษฎ์การศึกษาผู้ใหญ่เสริมสยาม
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
เลขานุการนครชัยศรี (ราชดำเนินพิมพ์สัมผัสและการบัญชี)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
วัดสิตารามเวลาบ่าย
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
วัดสิตารามเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
21
วิลลาวินน่า (กวดวิชาภาษาสถาน)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
วิลลาวินน่าเวลาพิเศษ (กวดวิชาภาษาสถานเวลาพิเศษ)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
23
วิลาวินน่าส่งคำสอน (กวดวิชาภาษาสถนส่งคำสอน)
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
ศุภศึกษาสถาน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
สงวนวงศ์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
26
สตรีทัดสิงห์เสนีเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
สตรีวิสุทธคามแผนกการช่างการเรือน
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
28
สมบูรณ์ชีววิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
สอนขับรถยนต์กรุงเกษม
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
30
สอนตัดเสื้อนริศร (ศรีวิไล)
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
31
สัตยาพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
32
สุนารี
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
33
สุริยะวงศ์เวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
เสริมสวยจรงจิตต์
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
เสริมสวยบุษบา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
สากลเกียรติศักดิ์ศึกษา
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
37
หิรัญพิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
38
อาชีวการบัญชีวิทยา
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
39
อาชีวะเทคนิค
วิชาชีพ
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
40
อาชีวเทคนิคเวลาพิเศษ
กวดวิชา
กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ] 439 [ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024